Omrop Fryslân komt met app voor kinderen: Tsjil

Omrop Fryslân Tsjil is een nieuwe app met filmpjes voor kinderen. Afbeelding Omrop Fryslân

Omrop Fryslân komt met een app speciaal voor kinderen: Tsjil.

Twee- tot en met twaalfjarigen kunnen er Friestalige filmpjes bekijken die bij hun leeftijd passen. In 2018 bleek uit onderzoek dat bijna de helft van de kinderen graag buiten school om naar Friese filmpjes wil kijken.

Omrop Fryslân Tsjil vervangt daarom ook de noemer Skoal.tv, want die naam past niet meer bij de manier waarop kinderen kijken. De inhoud van de nieuwe app sluit wel aan bij de lesmethoden, ook voor andere vakken dan Fries.