Omrin keert een miljoen van winst uit

Een vuilniswagen van Omrin. FOTO ARCHIEF LC

Omrin keert een miljoen euro van de winst uit aan de aandeelhouders, onder meer alle Friese gemeenten. Dat hebben die aandeelhouders zelf bepaald.

De aandeelhouders van het afvalverwerkingsbedrijf besloten onlangs na een voorstel van het bestuur van Omrin om de automatische winstuitkering af te schaffen. Tot dan toe schreven de statuten voor dat het bedrijf bij een solvabiliteit van meer dan 25 procent de helft van de winst automatisch moest worden uitgekeerd.

Over 2019 kwam voor het eerst in de geschiedenis van de in 1995 opgerichte Afvalsturing Friesland (met N.V. Fryslân Miljeu Omrin geheten) de solvabiliteit boven de 25 procent. Nooit was het bedrijf zo goed in staat om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Omdat Omrin ook een recordbedrag aan winst had over 2019 (6,4 miljoen) had het bedrijf zonder verandering van de statuten 3,2 miljoen moeten uitkeren. Nu moest het bedrijf met een voorstel komen waarbij tussen de 0 en 3,2 miljoen euro werd uitgekeerd.

Met het voorstel van een miljoen euro gingen de aandeelhouders akkoord. Die zien, afhankelijk van het aantal aandelen dat ze hebben, tienduizenden euro’s op hun bankrekening bijgeschreven staan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland