O, o Den Haag: Trage Tweede Kamer geeft trekkers ruim baan

. Foto: Niels de Vries

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: dankzij dralende politici kunnen de boeren nog maanden ongestoord het land blokkeren.

Een trekker heeft geen kentekenplaat. En dat is best handig, voor de boer die het land wil blokkeren. Zonder kentekenplaat is voor de politie immers lastig bonnen schrijven. Maar dat zou toch veranderen? Per 20 mei 2020 zou Nederland toch eindelijk voldoen aan de Europese kentekenplicht?

Mis! De Tweede Kamer draalt en draalt. En dank zij een prachtig staaltje Haagse vertragingstactiek blijkt het straffeloos blokkeren van (snel-)wegen voor de boeren nog maanden mogelijk.

Nederland is het enige land in Europa waar trekkers zonder kentekenplaat en apk-plicht de openbare weg op mogen. Dat is gek, vond de Europese Commissie. Regels zijn regels en in Europa hadden we dit anders afgesproken. In april 2014 draaide Brussel Nederland de duimschroeven aan.

Het kabinet maakte een wetsvoorstel, zwaar tegen de zin van de nationale landbouwlobby. Die weerstand hielp, want de Tweede Kamer verwierp op 13 december 2016 de voorgestelde wetswijziging. Zo kwam er een streep door die voorgestelde registratie- en kentekenplicht.

Europa liet het er niet bij zitten. Op 19 juli 2017 stelde de Europese Commissie Nederland officieel in gebreke. Dat is een zwaar middel. Dan moet er echt iets gebeuren. Het Nederlandse gebrek leidt ook tot malle toestanden in de grensregio’s. Trekkereigenaren moeten er een speciale grensplaat aanvragen om de grens te mogen passeren.

Het kabinet ging opnieuw aan de slag met een voorstel voor een wijziging van die Wegenverkeerswet van 1994. Volgens het nieuwe voorstel zou er vanaf 20 mei 2018 in Nederland een apk- en kentekenplicht gaan gelden. Er volgden debatten. Er kwamen vragen. Op 10 april 2019 verscheen er een wetsvoorstel met een bijgevoegd advies van de Raad van State. De invoeringsdatum werd vooruitgeschoven naar 20 mei 2020.

Deze week maar eens gebeld met de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Hoe staat het eigenlijk met die kentekenplicht? Is de eerste serie platen al in productie? Na luttel beraad wijst de afdeling communicatie resoluut door naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er ligt een hobbel in de weg. De Tweede Kamer schijnt zich in week 49 nogmaals over de wetswijziging te willen buigen.

Dan maar door naar het ministerie. Klopt! zegt de woordvoerder. Door de Tweede Kamer is nog een hele trits bijkomende vragen gesteld die beantwoord moesten worden. Rond de zomer bracht de minister haar zogenoemde nota van wijzigingen uit. Een belangrijk zinnetje daarin: ‘De invoeringsdatum van 20 mei 2020 wordt vervangen door een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip’.

De kentekenplicht geldt eerst voor nieuwe trekkers en voor trekkers en aanhangers die harder rijden dan 25 kilometer per uur. Later gaat die gelden voor alle landbouwvoertuigen op de openbare weg. Uitgezonderd voertuigen die smaller zijn dan 1 meter 30, zoals sneeuwschuivers en maaimachines van de plantsoenendienst.

In de eerste week van december mag de Tweede Kamer opnieuw een plasje doen over die door Brussel opgelegde kenteken- en apk-plicht voor trekkers op de openbare weg. Daarna moet de Eerste Kamer nog akkoord gaan en kan er ,,een reële ingangsdatum’’ worden afgesproken.

De moraal van dit verhaal?

Het doorvoeren van een wetswijziging kan soms héél lang duren. Vooral als de politiek er weinig trek in heeft. Met onwillige honden is het slecht hazen vangen. De boeren zijn de lachende derde. Ze kunnen er nog heel lang lustig op los blokkeren.

saskia.van.westhreenen@lc.nl