O, o Den Haag: Kopje onder met de knoet en de kaluut

Kanoet.

Een wekelijkse kijk op politiek Den Haag. In deze aflevering: twee vogels spelen een hoofdrol in Waddengas-dossier. Maar hoe heten ze ook alweer?

,,Ik ben heel slecht in vogels’’, verzuchtte minister Eric Wiebes halverwege de middag. ,,Voetbal en vogels. Echt, don’t do it .’’

Wiebes, zoon van een kernfysicus en afgestudeerd werktuigbouwkundige, heeft weinig op met sport. Befaamd is de zin in een profiel dat De Volkskrant in 2014 over hem schreef: ‘Tijdens de WK-finale van 2010 tussen Nederland en Spanje zat Wiebes Kafka te lezen’.

Nu spelen twee watervogels een prominente rol in de discussie over gasboringen in het Waddengebied. Het zijn de kluut en de kanoet. En zo kwam donderdag in de Tweede Kamer de tweede zwakte van deze bèta-minister aan het licht; het uitspreken van vogelnamen. Wiebes sprak over de kloet en de kanuut. Over de knuut en de kaloet. Of ging het nou over de kluut en de kanoet?

De onderliggende problematiek is uiterst serieus. Beide vogelsoorten moeten het hebben van de zandplaten in het Waddengebied. Door de zeespiegelstijging lopen die platen sneller onder water. En als gasboringen leiden tot bodemdaling, dan verloopt dat proces extra snel. Voor de kluut en de kanoet is het letterlijk een kwestie van pompen of verzuipen.

De Waddenvereniging zorgde vooraf in een brief aan de Tweede Kamer voor wat extra munitie. In Ternaard zijn de zorgen groot. Wiebes zal komende maand beslissen over de plannen van de NAM om schuin te boren onder het Werelderfgoed Waddenzee. Draagvlak hiervoor is er nauwelijks. Op Schiermonnikoog was een stil protest tegen een nieuwe boring van ONEdyas, noordwaarts van het eiland. Verder zijn er plannen voor nieuwe winning van de NAM ten zuiden van Schier.

Tegenstanders wezen de minister van Economische Zaken op het welzijn van de kluut en de kanoet. De laatste hebben betere tijden gekend. ,,Een soort kan maar één keer verdwijnen’’, sprak D66’er Mattijs Sienot profetisch. Hij vroeg om een pas op de plaats. Net als de oppositie, maar dat standpunt was bekend.

loading  

De toekomst van de gaswinning onder het Wad staat en valt met een aantoonbaar verband tussen de vogelstand en een dalende zeebodem door gas- en zoutwinning. Mogelijk komt er eind dit jaar enige helderheid. Wiebes is een man van meten is weten. Hij refereerde aan alle meetmethoden die worden losgelaten op de bodemhoogten van het Wad. Totdat er geen ondubbelzinnig verband is aangetoond, is hij niet bereid tot een moratorium.

De oppositie is een andere mening toegedaan. Ze hoopt op spoedige steun van coalitiegenoot D66, de partij die nieuwe booractiviteiten het liefst wil uitstellen tot na de parlementaire enquête over ‘Groningen’. Met steun van D66 zou een Kamermeerderheid binnen handbereik zijn.

Eén ding is zeker: op vogelgebied moet Wiebes zijn meerdere erkennen in Frank Wassenberg. Dit Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren is afgestudeerd bioloog. ,,Van voetbal heb ik ook geen verstand’’, troostte Wassenberg. ,,Van vogels iets meer. Met de kluut gaat het slecht en van de kanoet weten we het niet precies. Ik zou zeggen: geef die vogels het voordeel van de twijfel.’’

saskia.van.westhreenen@lc.nl