Nyk de Vries schrijft Grut Frysk Diktee 2020

Nyk de Vries. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Auteur Nyk de Vries levert dit jaar de tekst voor het Grut Frysk Diktee . Bij de vorige editie, in 2018, dongen 600 provinciegenoten mee naar de eindwinst. Met drie fouten ging Wopkje Bergmans uit Holwerd er toen met de winst vandoor. Het volgende dictee, op 21 april, vindt plaats in de Statenzaal van het Provinsjehûs.

De Vries werd onlangs benoemd tot ‘Dichter fan Fryslân’. Eerder schreef hij gedichtenbundels als Motorman en De dingen gebeuren omdat ze rijmen . In 2015 publiceerde hij zijn derde roman Renger.

Lees ook | Een tijdje terug spraken we met Nyk de Vries: ,,Ik wol my der emosjoneel echt hielendal yn goaie” (LC+)

Mensen die aan het Grut Frysk Diktee mee willen doen, kunnen zich tussen half februari en half maart kwalificeren via een kwalificatiedictee op www.fryskdiktee.nl .

Lyts Frysk Diktee

Janny van der Molen schrijft het dictee voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool. Kinderen kunnen zich via hun eigen school kwalificeren om mee te doen. Het Lyts Frysk Diktee vindt plaats op 21 april. Beide schrijfwedstrijden worden georganiseerd door de Afûk, Cedin Centrum Meertaligheid, de Fryske Akademy en Provinsje Fryslân.

Lees ook | Zo ging het er bij de vorige editie aan toe: ,,Ik tocht ik bliuw rêstich en gok der mar op dat in oar it sa gau net goed hat’’ (LC+)

Alvast in de stemming komen? Lees hieronder de tekst van 2018, toen geschreven door presentatrice Welmoed Sijtsma.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland