'Notoire klager' over politie in gelijk gesteld door Nationale Ombudsman

De politie Noord-Nederland is berispt door de Nationale Ombudsman, omdat een ‘notoire klager’ een aparte omgangsvorm kreeg van de wijkagent, die persoonlijk een apart dossier over de klager bijhield met daarin alle klachten en brieven. Volgens de Ombudsman is de daarmee „de schijn van partijdigheid gewekt”.

Van 2009 tot en met 2016 deed de ‘notoire klager’ tientallen meldingen bij de politie over zijn buren, met wie hij in een conflict was verzeild.

Schaarste politiecapaciteit

Toen bemiddeling door politie en gemeente op niets uitliep, besloot de politie geen tijd meer te investeren in de man. „De schaarste van de politiecapaciteit maakt het noodzakelijk om keuzes te maken”, aldus de wijkagent tegenover de Ombudsman.

‘Telkens méér klachten’

De klager kreeg niets meer te horen over de afhandeling van zijn klachten. Normaal gesproken volgt binnen 24 uur terugkoppeling van een melding, maar in zijn geval leverde dat alleen maar extra gezeur op en nóg meer klachten, aldus de wijkagent. „Verschillende wijkagenten en hijzelf hebben ervaren dat contact met hem leidde tot meer meldingen en klachten inclusief verwijten over de politie”, aldus de Ombudsman.

De klager deed zijn beklag bij de Ombudsman dat hij amper nog reacties kreeg op zijn klachtenregen.

Alle zaken naar wijkagent

Binnen de politie werd afgesproken dat alle meldingen van de klager werden neergelegd bij de wijkagent, die alles documenteerde, juist om klachten te voorkomen. Alleen voor gevallen van „nood en dood” en voor het doen van aangiften gaf de politie nog thuis. Ook daarover beklaagde de man zich: dat zich één politieambtenaar bezighoudt met één persoon, en dat over hem een dossier wordt bijgehouden, dat alleen wordt ingezien door de wijkagent.

‘Schijn van partijdigheid’

De ombudsman zegt dat de wijkagent „de schijn van partijdigheid heeft gewekt” door hem te betitelen als notoire klager met wie geen gesprek viel te voeren en door de klager geen terugkoppeling te geven over wat er met zijn klachten gebeurde. ‘Niet behoorlijk’, noemt de Ombudsman dit.

Volgens de Ombudsman was het niet correct om een aparte werkwijze op te tuigen voor de man, door alle meldingen van hem via de wijkagent te laten lopen, die alles apart registreert. Evenmin juist was om geen terugkoppeling te geven op de vele klachten vanwege mogelijk negatief gedrag en reactie van de klager.

‘Werkwijze onbehoorlijk’

De Ombudsman heeft er begrip voor dat er een eenzijdige gedragslijn werd bepaald vanwege de hoeveelheid meldingen en het gedrag van de klager. Maar zo’n werkwijze moet dan wel „ondubbelzinnig” tegen de klager worden duidelijk gemaakt, in een gesprek of per brief. „Alles overziend heeft de politie in strijd gehandeld met het vereiste van onpartijdigheid”, aldus de Ombudsman, die de werkwijze van de politie „onbehoorlijk noemt”.

De Ombudsman doet de aanbeveling dat de politie een nieuwe gedragslijn formuleert hoe om te gaan met de klagende man en dit duidelijk te communiceren.

‘Alleen bellen bij nood en dood’

Eerdere klachten wees de politiechef af. Een interne klachtenadviescommissie oordeelde dat de politie „een weloverwogen en goed te verdedigen keuze heeft gemaakt over de inzet van de politiecapaciteit”. De klager was het niet eens met het oordeel van de commissie en de politiechef en spande een zaak aan bij de Ombudsman.

Binnen de eenheid wisten meerdere agenten dat de klachten van de man altijd moesten lopen via de wijkagent. De klager wil dat de wijkagent zich niet langer met hem bemoeit. Volgens de politiechef is „alleen bellen in gevallen van nood en dood” geen officiële werkwijze is binnen de politie.

De uitspraak is geanonimiseerd. Uit het rapport valt niet op te maken waar de ‘notoire klager’ woont.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement