Nordwin-bestuurder weer aan het werk

Ton Stierhout. FOTO NIELS WESTRA

Ton Stierhout keert maandag terug op zijn post als bestuurder van het Nordwin College. De rechter heeft de schorsing vernietigd, die de raad van toezicht van Nordwin hem op 4 en 18 december als ,,noodmaatregel’’ had opgelegd.

Volgens de kort-gedingrechter was de schorsing op onzorgvuldige wijze en op niet redelijke grond opgelegd. De Raad van Toezicht moet de geledingen van de school binnen twee dagen schiftelijk kenbaar maken dat de schorsing onterecht was.

Stierhout botste eind vorig jaar met de toezichthouders over zijn analyse dat het Nordwin College noodgedwongen moet aansturen op fusie met een ROC. De bestuurder negeerde hierbij instructies van de Raad van Toezicht.

Dit rechtvaardigde volgens de rechter geen schorsing, omdat partijen niet geprobeerd hebben op één lijn te komen. Stierhout werd bovendien geen redelijke termijn gegund om zich te verweren.

De rechter neemt in aanmerking dat de stafhoofden, de ondernemingsraad en de ouderraad van Nordwin schorsing en ontslag van Stierhout hebben ontraden. Er bestaat een breed draagvlak voor zijn aanblijven , aldus het vonnis.

De terugkeer van Stierhout betekent niet automatisch dat hij weer statutair bestuurder is van Nordwin. In die hoedanigheid is hij op 18 december door de Raad van Toezicht ontslagen , waartegen Stierhout zich verweert. Die zaak loopt nog.