Noordelijke werkgevers verenigd in VNO-NCW werken aan een Langman-akkoord 2.0 dat de economie in de drie provincies langjarig moet versterken.

,,Wy wolle in grutte stien yn de fiver goaie’’, meldt voorzitter Sjoerd Galema van VNO-NCW Fryslân. Het plan moet klaar zijn rond de verkiezingen van maart en een prominente plek krijgen in het nieuwe regeerakkoord.

Het Langman-akkoord uit 1998 was een pakket overheidsmaatregelen ter waarde van 10 miljard gulden, bedoeld om banen te creëren en de economische positie van Noord-Nederland te verbeteren. Aanleg van de Zuiderzeespoorlijn was er onderdeel van. Die banen kwamen er, de spoorlijn niet.

Galema reageert op het pleidooi dat CNV-voorzitter Piet Fortuin gisteren hield op deze site voor een noordelijk offensief . Fortuin vindt dat Friesland, Groningen en Drenthe hun krachten meer moeten bundelen om werkgelegenheid in het Noorden te redden. Hij pleit onder meer voor een welgevoed scholingsfonds en voor fiscale voordelen voor nieuwe bedrijven.

,,It wurdt tiid foar in Langman-akkoart 2.0’’, erkent Galema. ,,Wy binne drok dwaande.’’ Op bestuursniveau discussieert VNO-NCW Noord over een nieuwe ruimtelijk-economische visie voor Noord-Nederland. De coronatijd brengt nieuwe inzichten over wonen en werken waarmee het Noorden zijn voordeel kan doen. ,,Wat ús oanbelanget komme der ek mear hûzen by. Sa bliuwe de foar-sjennings op peil.’’

Galema stelt dat de discussie zich nu teveel beperkt tot de Lelylijn. ,,Dy spoarline is in middel. Net in doel. Wy biede in ‘wenkend perspectief.’’ VNO-NCW mikt ook op een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en op Europese subsidiepotten. Gedeputeerde Sander de Rouwe: ,,Er liggen in het Noorden allemaal puzzelstukjes die nu langzaam op hun plek vallen. De nieuwe formateur kan zijn borst natmaken.’’

EU-miljoenen redden is stap één

Waar werkgevers studeren op een Langmanplan 2.0, is gedeputeerde Sander de Rouwe bezig met het redden van Brusselse miljoenen voor Noord-Nederland.

Er dreigt een korting die tientallen miljoenen kan schelen. Het gaat om EFRO-gelden, bedoeld voor economisch arme regio’s. Omdat Nederland een rijke lidstaat is wordt zij gekort met 20 procent. Alleen: niet iedere regio in Nederland is even rijk. ,,Moeten de arme regio’s dan ook worden gekort? Wij vinden van niet’’, zegt De Rouwe. In Noord-Holland is het bruto regionaal product 170 procent van het Europees gemiddelde. Fryslân en Drenthe zitten op 89 procent. Het kabinet moet voor het einde van dit jaar een besluit nemen over de verdeling van het geld. Voor de periode 2021-2027 is 506 miljoen euro te vergeven.

Potjes

In navolging van de oproep van CNV-voorzitter Fortuin trekt de PvdA dinsdag in de Tweede Kamer aan de bel over alle scholingspotjes die beschikbaar zijn voor mensen die hun baan verliezen. In het derde steunpakket is 1,4 miljard euro beschikbaar, weet Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, maar de initiatieven zijn gefragmenteerd. Ook De Rouwe vindt dat er sprake is van een ,,enorme versplintering’’. De meeste potjes en vouchers zijn niet branche-overstijgend. Dat maakt overstappen van de ene naar de andere sector lastig. Het Noorden lanceerde vorig jaar als eerste in Nederland een scholingsalliantie. ,,We wilden toen weten hoeveel verschillende overheidsregelingen er bestaan. Na zeshonderd zijn we gestopt met tellen.’’

Uitruilbaar

De Rouwe pleit ervoor om de gelden uitruilbaar te maken. De gedeputeerde zegt het eens te zijn met de oproep voor een noordelijk offensief of een langjarig structuurplan voor de economie in Noord-Nederland. ,,Ik denk dat we richting de formatie behoorlijk vol op het orgel gaan. We zijn eerder en verder dan we ooit zijn geweest.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Werken
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct