Nijkleaster heeft voldoende geld voor uitgeklede start klooster

De Stichting Nijkleaster heeft met haar financiële actie net genoeg geld bij elkaar gekregen om nog dit jaar te beginnen met verbouwing van boerderij Westerhûs bij Hilaard tot een nieuw klooster.

De pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die stevig wordt ondersteund door de Protestantse Gemeente Westerwert-Mantgum, draait al enkele jaren in de kerk van Jorwert. Predikant Hinne Wagenaar heeft de dagelijkse leiding.

Verbouwing in fases

Omdat niet het hele benodigde bedrag van 4,7 miljoen euro op 1 april bij elkaar is, moet de verbouwing in fases gebeuren. ,,Wy kinne it no behappe. Letter kinne wy noch groeie en bystelle troch bygelyks prefab op de fundaminten by te bouwen’’, vertelt Nijkleaster-voorzitter Henk Kroes.

Het in de eerdere plannen opgenomen aantal gastenkamers en wooneenheden moet gehalveerd worden: respectievelijk van twaalf naar zes en van zes naar drie. Voor de uitgeklede startversie van het retraitehuis is 3,5 miljoen euro nodig.

Wervingsactie

De eind vorig jaar ingezette wervingsactie onder Friese kerken heeft steun opgeleverd van tien gemeenten. Daarbij gaat het om renteloze en aflossingsvrije leningen tot bedragen van 100.000 euro en toezeggingen van kleinere bedragen van bijvoorbeeld 5000 euro per jaar. Met twintig gemeenten zijn nog gesprekken gaande over bijdragen.

Kroes: ,,Dy stipe kaam net maklik op gong en foel wat ôf. Guon gemeenten ha finânsjeel ek genôch oan harrensels. Wy hoopje fansels op noch wat mear bydragen.’’

Volgende stap

De volgende stap is de wijziging van het bestemmingsplan. Het bouwplan komt ter visie te liggen. Er waren al wat vragen en opmerkingen over de te verwachten drukte en de ontsluiting die via Hilaard loopt. ,,Wy ha kontakt mei omwenjenden en Doarpsbelang.’’

De classis Fryslân van de PKN en de landelijke kerk ondersteunen Nij-kleaster met in totaal 200.000 euro. ,,Dizze nije wize fan tsjerke wêzen moat der sa gau mooglik komme. In plak mei in iepen doar foar elts, dêr’t minsken altyd telâne kinne.’’

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement