Nieuws van Omrop Fryslân nu ook bij NOS (en omgekeerd)

FOTO OMROP FRYSLÂN

Landelijke en internationale berichten van de NOS staan voortaan ook op de website en in de app van Omrop Fryslân. Omgekeerd verschijnt er sinds maandag ook Friese actualiteit op de online platformen van de nationale nieuwsorganisatie.

Het past in een nauwere samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen, die jaren geleden op de radio begon.

„We krijgen er een mooi platform bij,” reageert Omrop-hoofdredacteur Ingrid Spijkers, ,,nu we de krachten verder bundelen met de landelijke omroep. Dit is een mooie kans, voor beide partijen”.

Het publiek is de grote winnaar, stelt NOS-directeur Gerard Timmer. ,,Op een efficiënte manier kunnen we nu het bereik en daarmee de betekenis van de publieke journalistiek vergroten. Bovendien is het ook een teken van vertrouwen in de kwaliteit van elkaars berichtgeving.”

Op de Friestalige site en app van de Omrop verschijnen vanaf nu ook berichten in het Nederlands. ,,Dat kan niet anders,” zegt Spijkers, omdat de berichten van de NOS gedeeld worden met alle regionale omroepen. „Anders werkt het niet.” De berichten die Omrop Fryslân aan de NOS levert zijn wel in het Nederlands.