Studenten van alle religies kunnen vanaf 8 maart terecht in een nieuw centrum op de campus van NHL Stenden.

In de voormalige oliemolen De Eendragt zijn gebedsruimtes ingericht voor moslims, hindoes, boeddhisten en christenen. Het nieuwe centrum komt tussen de twee gefuseerde hogescholen van NHL en Stenden in te staan.

Levensbeschouwing

Boven de gebedsruimtes is het Centrum voor Levensbeschouwing van het katholieke en protestantse onderwijs gevestigd. Hier wordt levensbeschouwelijk studiemateriaal ontwikkeld, zoals methodes voor jongeren in de veertigdagentijd voor Pasen. Het centrum is ook verbonden aan de pabo-opleiding van de hogeschool. Een groot glas-in- loodraam - Bij U is de levensbron - is meegenomen uit de vroegere kweekschool Mariënburg.

Ook het studentenpastoraat dat werkt onder de naam Expect, krijgt een plek in het centrum. Predikant Rein Veenboer en de vaste vrijwilliger Eerde de Vries gaan overigens geen diensten organiseren voor de studenten: „Vroeger hadden we oecumenische vieringen, maar die zijn gestopt. Ook de eetgroepen zijn er niet meer. Er worden dus geen bijeenkomsten meer gehouden. Wij richten ons op het onderwijs zelf. Zo geven wij cursussen waar studenten ook studiepunten voor krijgen”.

Expect wordt voor 60 procent betaald door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en voor het overige krijgt het een bijdrage van de Protestantse Gemeenten van Leeuwarden, Huizum en Goutum en is er steun vanuit de Doopsgezinde en de Vrije Evangelische Gemeente. De hogeschool geeft daarnaast ook een subsidie.

Niet evangeliseren

Volgens Veenboer wil zijn centrum niet evangeliseren onder studenten. Op de website wordt ook met geen woord gerept dat Expect een christelijke achtergrond heeft. Ook de cursussen hebben geen specifiek christelijke boodschap: „Wij doen het vanuit christelijke bewogenheid, maar het is geen christelijke cursus”. Hij denkt ook niet dat de kerken dat van het centrum verwachten: „Wij willen niet exclusief zijn. Ik gebruik de bijbel dan ook niet; het evangelie is geen pakketje dat je uitdeelt. Ik hoop ook niet dat de kerken exclusief christelijk zijn. We zijn met studenten bezig over thema’s zoals misdaad en straf. Daar zijn vragen over. Er is een verharding in de samenleving jegens de dader, terwijl wij in Nederland al streng straffen. Het gaat in de cursus bijvoorbeeld om de vraag of je kunt vergeven. Ik ben zelf erg bezig met het herstelrecht. Daar hebben studenten uit de sociale vakgroepen, maar ook rechtenstudenten belangstelling voor”.

Individueel pastoraat voor jongeren komt nauwelijks voor, ook al worden studenten op de website uitgenodigd voor mens-, levens- en wereldbeschouwelijke vragen contact op te nemen met Rein Veenboer. „Wij hebben echt gekozen voor een andere focus. De individuele begeleiding is vooral werk voor de studiebegeleiders. Er is wel een aantal bijeenkomsten over rouwverwerking voor studenten die een dierbare hebben verloren. Daar doen nu zo’n vier studenten aan mee”.

‘Niet bang dat godsdiensten gaan ruziën’

Voor de moslims zijn aparte gebedsruimtes voor mannen en vrouwen ingericht. De boeddhisten en hindoes treffen elkaar in dezelfde gebedsruimte. Er is daarnaast een ruimte voor christenen. „Gastvrijheid staat centraal voor de hogeschool, dat willen we hier ook uitdragen. We zijn dan ook niet bang dat de godsdiensten hier gaan ruziën.”

Het centrum is op werkdagen open voor de studenten van acht uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds. De opening wordt verricht door vice-voorzitter Klaas-Wybo van der Hoek. Het Stendenkoor ezingt daarbij en er is een toespraak van de Lector Jeugdzorg, Janneke Metselaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Bewustzijn
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct