Nieuw college Súdwest-Fryslân geinstalleerd

Erik Faber, Mark de Man, Stella van Gent, Gea Akkerman-Wielinga en Maarten Offinga (vlnr). Burgemeester Magda Berndsen neemt de eed en belofte af.

Het kersverse wethoudersteam van Súdwest-Fryslân werd dinsdag geïnstalleerd in de raadszaal in IJlst, door een al even nieuwe burgemeester Magda Berndsen.

Berndsen is op 1 januari aangetreden als waarnemer in Súdwest-Fryslân, na de herindeling met een deel van het voormalige Littenseradiel en het vertrek van Hayo Apotheker.

De gemeente krijgt nog twee nieuwe gezichten aan het roer. Wethouder Erik Faber kan namens de nieuwe coalitiepartij GroenLinks aan de bak. Ook VVD'er Mark de Man, afkomstig uit het voormalige Littenseradiel, schuift aan bij de bestuurstafel.

De overige drie bestuurders Stella van Gent (PvdA), Gea Wielinga (CDA) en Maarten Offinga (CDA) draaiden ook in het vorige college al mee. Aansluitend aan de bijzondere raadsvergadering is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland