Niet meer meldingen huiselijk geweld door chatfunctie

FOTO SHUTTERSTOCK

De nieuwe chatfunctie die Veilig Thuis eind mei lanceerde voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft niet geleid tot een stijging van het aantal meldingen in Friesland.

Wel hebben meer mensen advies gekregen via de chat. Dat blijkt uit een inventarisatie van de eerste resultaten. Aanleiding voor het lanceren van de chatfunctie waren de zorgen die de organisatie had over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Veilig Thuis hoopte mensen te bereiken die thuiszitten vanwege het virus en niet kunnen of durven bellen. Zij kunnen nu anoniem chatten voor advies. Veilig Thuis Friesland voerde tot nu toe 54 chats. De meeste chatters zijn vrouw en tussen 18 en 39 jaar. De leeftijdscategorieën 16 tot 18 jaar en 64-plus waren het minst vertegenwoordigd.

De chatters vroegen advies, meldden zorgen over huiselijk geweld of kindermishandeling of hadden psychische klachten. Ook kwamen er praktische vragen van professionals. Via de chat kan geen melding worden gedaan van huiselijk geweld. Wel kan het leiden tot een telefoongesprek waarin dit gebeurt.

Veilig Thuis kreeg in mei en juni in totaal 665 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, iets minder dan in 2019 (703).