Negen kerken bieden pelgrims slaapplaats

Negen Friese kerken openen op verzoek de deur voor eenvoudige overnachtingen door pelgrims op de Camino van de Lage Landen richting of vanaf Sint Jacobiparochie.

De kerk in Peins was de eerste die inging op de oproep van de stichting Santiago aan het Wad (de bijnaam van Sint Jabik/Zwarte Haan) om voor 19 euro onderdak aan te bieden aan wandelende of fietsende trekkers. 'Tsjemping', een samentrekking van tsjerke en camping doopte deze gemeente het inititatief.

Inmiddels zijn daar de godshuizen van Blessum, Boksum, Britsum, Swichum, Zurich, Peins, Terband, Foudgum en Hiaure bijgekomen.

Primeur voor Friese Camino
Lees verder

Het gaat om kerken die, op die van Hiaure na, in beheer zijn bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Ook het nieuwe Stadsklooster van de familie Bijleveld in de Leeuwarder Vijverstraat heeft enkele ruimtes beschikbaar voor pelgrims.

Op een beurs in Utrecht is door Santiago aan het Wad reclame gemaakt voor de op de pelgrimsreis naar Santiago de Compostela refugio’s genoemde simpele onderkomens. ,,Mar wy ha noch gjin sliepers hân’’, zegt Jan Mennema uit Dronryp, contactpersoon voor de overnachtingsmogelijkheid in Blessum. ,,Der hinget in buordsje by de tsjerke om in plak te reservearjen. Wy kinne fjouwer fjildbêdden delsette. Sy binne goed, ik ha al eefkes proeflein.’’

Van enige luxe is in de kerk volgens Mennema geen sprake. Het gaat om een kaal bed in een koude kerk en voor eten en drinken wordt niet gezorgd. ,,Echte pelgrims ha sels harren bêddeguod mei en rêde harrensels. En yn de sliepkeamer thús ha jo dochs ek gjin kachel oan.’’ Wie wil slapen dient lid te zijn van de pelgrimsvereniging of donateur te zijn van Alde Fryske Tsjerken.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement