Grauwe ganzen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Natuurorganisaties: zoek naar duurzame aanpak van ganzen

Grauwe ganzen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Zoek naar een duurzame aanpak van ganzen, met natuurinclusieve landbouw. Daar is volgens natuurorganisaties iedereen bij gebaat.

Boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de natuur, zorgen voor meer bloemen en vogels in het landelijk gebied. De natuurinclusieve landbouw, die aansluit op de toenemende vraag van markt en samenleving, zal er ook voor zorgen dat de schade door ganzen op termijn afneemt. Het is deze duurzame aanpak waar It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Vogelbescherming vanmiddag voor pleiten op de Statenmarkt in Leeuwarden. Ze zien niks in het afschieten van een paar honderdduizend ganzen per jaar.

Alternatief

It Fryske Gea en Natuurmonumenten stapten in het voorjaar uit het overleg over de provinciale ganzenaanpak. Nu, vlak voor de besluitvorming door provinciale staten, komen ze met het alternatief. In de tijd dat er toegewerkt wordt naar natuurinclusieve landbouw op voldoende schaal, moeten de ganzen vier maanden winterrust krijgen, in de periode dat de grasgroei nagenoeg stilstaat. Dan richten ze weinig schade aan. De oppervlakte aan foerageergebied, waar boeren ze tegen een vergoeding opvangen, moet voldoende zijn en op de goede plaatsen liggen, zodat de ganzen van elders daarheen kunnen worden verjaagd.

De aanpak van de afgelopen jaren heeft de knelpunten niet gewerkt. De natuurorganisaties noemen het vrijwillige karakter van deelname van boeren aan foerageergebieden als voorbeeld. Dit was onduidelijk voor de ganzen die niet leerden waar ze moesten zijn. Daarnaast zagen jagers, die de klus in hun vrije tijd moeten klaren, geen kans om de ganzen effectief van elders naar de gedooggebieden te verjagen.

Toename gewasschade

De bedenkers van het alternatieve plan stellen voorts vast dat het aantal winterganzen de afgelopen jaren amper groeide, terwijl de financiële schade wel toenam. Dezelfde ganzen aten meer gras en de prijs van vervangend voer steeg. Steeds opnieuw opjagen, betekent volgens de natuurorganisaties dat de ganzen ook steeds weer energie verliezen, waardoor ze moeten bijtanken. Zodoende neemt de gewasschade toe.

Het plan om jaarlijks tot maximaal 200.000 ganzen af te schieten, druist volgens de bedenkers van het alternatiefin tegen internationale afspraken en wordt ,,waarschijnlijk juridisch onhoudbaar’’ geacht.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct