Een natte veenbodem is vanaf nu geld waard. In De Lytse Deelen is de handel in vrijwillige CO2-certificaten dinsdag geopend.

De slogan Valuta voor Veen hangt al zeker vijf jaar boven de markt, maar sinds dinsdag is het ook echt mogelijk geld te verdienen met een verhoogd waterpeil in veengebieden. Het is maar goed dat bioboeren Sjoerd en Douwe Miedema uit Haskerdijken een jaar geleden het peil al flink opkrikten in het gebied De Lytse Deelen achter Aldeboarn, anders was er nog veel meer kooldioxide vervlogen.

Vorig jaar was dezelfde polder, waar de Miedema’s 32 hectare grond extensief beheren, het toneel van een manifestatie van Urgenda. Die organisatie toonde toen het rijk overal in den lande alternatieven om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Maatregel nummer 12 was het vernatten van veenweiden.

Er is sindsdien hard gerekend aan de werkelijke CO2-reductie die in De Lytse Deelen te verwachten is nu het slootpeil tot net onder het maaiveld staat. De uitkomst van die som luidt: 4370 ton over tien jaar. Dat cijfer is het product van standaardberekeningen van de Nijmeegse Radboud Universiteit, gecontroleerde metingen in het land en toetsing door het Groningse klimaatkenniscentrum JIN Climate & Sustainability.

Gecertificeerd verdienmodel

Daarmee kunnen de partijen achter Valuta voor Veen (Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, LTO Noord en de Friese Milieu Federatie) en de Miedema’s nu als eersten zeggen dat ze een gecertificeerd verdienmodel in handen hebben voor het vernatten van veenland. Voor bedrijven en particulieren die hun eigen CO2-uitstoot willen afkopen geldt in dit geval een richtprijs van 70 euro per ton. Dat bedrag is gebaseerd op de investering en de verminderde opbrengst van het land.

Voor het eerste jaar zijn de credits al bijna uitverkocht. Sjoerd Miedema meldde dat hij zaken doet met ,,in grutte en in hiel grutte partij’’. Die laatste wil anoniem blijven. De andere is XT Orange uit Etten-Leur, een vernieuwend bedrijf in ‘palletstabilisatie’, het veilig in polyethyleenfolie wikkelen van beladen pallets. Het bedrijf gebruikt daarvoor een speciale folie en een methode waarmee 70 procent plastic wordt bespaard. Daarmee hoopt het goede zaken te doen op de Europese markt, waar nu jaarlijks 650.000 kilo folie wordt gebruikt voor het handmatig inwikkelen van pallets.

Een kilo folie van XT Orange vergt een CO2-uitstoot van 2,4 kilo. Omdat de eigen voorraad nu 22 ton beloopt, heeft het bedrijf voor 50 ton aan CO2-credits gekocht. ,,Ik verwacht dat ik voor het einde van het jaar weer moet aankloppen voor nieuwe koolstofcredits uit eigen land’’, zegt René van Glabbek van XT Orange.

Wachtlijst

Valuta voor Veen staat nog maar aan het begin. In Friesland worden nog zes projecten voorbereid en landelijk zijn acht initiatieven in de maak voor de veenweideprovincies Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht. Aan een online-verkoopplatform voor CO2-certificaten wordt gewerkt, onder auspiciën van de gezamenlijke natuur- en milieufederaties. De belangstelling van landeigenaren is groot. Er wordt al gewerkt met een wachtlijst.

De start van de verkoop werd dinsdag gevierd op het land van de Miedema’s. Natuurgedeputeerde Douwe Hoogland klom op de trekker om met vaste hand een greppel te frezen. Greppels zijn onmisbaar voor vernatting, niet om water af te voeren, maar juist om het tot diep in het land te brengen. Met alleen een hoog slootpeil is het grondwater niet op te schroeven. De effectiviteit van alle maatregelen wordt door onder andere Wetterskip Fryslân gemeten met een stelsel van peilbuizen en metingen van de CO2-uitstoot.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Veenweide
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct