Na scheepsramp Zoe: Tweede Kamer wil Waddenroute bij wet kunnen sluiten

De MSC Zoe.

De Tweede Kamer wil met een wetswijziging afdwingen dat schepen bij gevaarlijk weer niet langer de zuidelijke Waddenzeeroute nemen.

Een voorstel daartoe is dinsdag ingediend door de ChristenUnie. Het heeft nu al brede steun, ook van coalitiegenoten CDA, VVD en D66.

Donderdag komt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met zijn rapport over de oorzaken van de scheepsramp met de MSC Zoe. Dit schip verloor bij ruig weer 342 containers boven de Waddeneilanden. Nog altijd spoelen er op de eilanden plastic deeltjes aan.

Wachten op OVV-rapport

Inframinister Cora van Nieuwenhuizen heeft in Den Haag altijd gezegd dat zij wacht op de conclusies van het OVV-rapport voordat zij stappen kan zetten om de ondiepe vaarroute te sluiten. Volgens de minister is dat alleen mogelijk in internationaal verband.

De Tweede Kamer is het daar niet mee eens. Volgens CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf kan Nederland een relatief eenvoudige aanpassing maken in de Wet Bestrijding Maritieme Ongevallen. Na een herziening van die wet kan een kuststaat de route vervolgens sluiten via een tijdelijke noodmaatregel, bij voorbeeld bij ruig weer voor grote containerschepen.

De Tweede Kamer draagt de minister op om voor 1 september met een voorstel voor de wetsherziening te komen.

Grote containerschepen krijgen sinds eind vorig jaar van de Nederlandse Kustwacht het advies de Waddenzeeroute te mijden bij gevaarlijk weer. In Duitsland gebeurt dit niet. Van Nieuwenhuizen gaat na donderdag ,,zo spoedig mogelijk’’ in overleg met haar Duitse ambtsgenoot, beloofde ze. In internationaal verband wil ze zich hard maken voor het beter vastsjorren van containers.