De ‘twaalfminners’ die verantwoordelijk zijn voor het dierenleed in het Nordwin College in Buitenpost wacht geen straf, maar hulp.

Want kinderen die voor hun twaalfde een delict plegen, kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dit omdat ervan uit wordt gegaan dat ze de verantwoordelijkheid van hun daden nog niet kunnen dragen.

Met de jongens die voor het Buitenposter dierendrama verantwoordelijk zijn, heeft de politie wel gesproken, aldus woordvoerder Bert Sietzema, maar ze zijn niet aangehouden. Politie en hulpverleningsinstanties bepalen met spoed wat er met deze jonge verdachten en de betrokken gezinnen moet gebeuren, meldt de politie. ,,Gezien de leeftijd ligt de nadruk op hulpverlening.’’

Standaard wordt er bij zeer jeugdige daders een zorgmelding gedaan, aldus de politie. Zo nodig worden ze onder toezicht gesteld en/of uit huis geplaatst.

Grote schok

Zondagavond drongen de drie daders het schoolgebouw aan de Burgemeester Wassenberghstraat binnen. Ze lieten dieren uit de hokken los en mishandelden en doodden ze.

Zo liep een cavia een gebroken rug op, werd een geit zo opgehangen dat het dier nog net met zijn poten de grond kon raken en werd van een haan de kam eraf getrokken. Vanwege de ernst van de verwondingen heeft een dierenarts later nog een aantal beesten laten inslapen.

De schok was maandagochtend groot nadat leerkracht Wiranda Stam de gruwelijke ontdekking om 8.00 uur had gedaan. ,,Dit ha wy noch noait meimakke en dit hoopje wy ek noait wer mei te meitsjen’’, zegt teamleider Lenie Lap.

Meteen zijn alle leerlingen en ook hun ouders ingelicht. ,,It is belangryk dat wy in mienskip binne en it mei-inoar oppakke.’’ Vervolgens stortten media uit het hele land zich op de school.

Inmiddels is de rust op het Nordwin College wedergekeerd, vertelt de teamleider. De leerlingen gaven woensdagmiddag aan graag weer ,,gewoan’’ aan de slag te willen. ,,As kollega’s moatte wy mei de learlingen ús paad wer fine’’, zegt Lap.

'De wrâld dêrbûten is te grut foar harren'

De dieren zijn nog wel in shock. Zo willen de geiten niet eten. Ook zijn er cavia’s, kippen en duiven zoekgeraakt in de buurt. ,,Dy hawwe harren ferstoppe’’, vermoedt Lap. ,,Se binne wend yn hokken te sitten en se witte no net hoe’t se it ha moatte. De wrâld dêrbûten is te grut foar harren.’’

Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen betuigde onmiddellijk zijn medeleven aan het Nordwin College toen hem het nare bericht bereikte. ,,De grize giet dy oer de grauwe’’, reageert hij.

Het hele dorp reageert geschokt op de gebeurtenis. Ook op sociale media uiten mensen hun emoties. Doel van burgemeester Brouwer is om de maatschappelijke onrust te beteugelen. Zo is er zowel aandacht voor de ,,jongerein dy’t mooglik belutsen is by wat der bard is’’ als voor de leerlingen van de school.

loading

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct