Na de Statenzaal, de kelder en via de computer gaat Provinciale Staten vergaderen in de kantine

Het college van Gedeputeerde Staten bekeek de troonrede dit keer in Leeuwarden. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Na een jaar weet Provinciale Staten nog niet hoe ze moet vergaderen in crisistijd. Na de Statenzaal, de kelder en via de computer verhuizen de Staten voor het marathondebat in mei naar de kantine.

Voor de belangrijke mei-vergadering wordt het bedrijfsrestaurant omgebouwd tot debatarena. Het is de enige plek in het Provinsjehûs waar alle 43 Statenleden coronaproof kunnen deelnemen aan het debat.

Dat was een belangrijke voorwaarde van alle politieke partijen, bleek woensdag bij het presidium, het maandelijkse overleg tussen commissaris van de Koning Arno Brok, griffier Arnold Rosier en de fractievoorzitters. Na een jaar van digitaal vergaderen, hybride debatteren en rouleren wie wel en wie niet mochten deelnemen, willen partijen al hun gekozen vertegenwoordigers fysiek aanwezig hebben bij het debat.

Statenleden mogen plekje afstaan aan journalisten

De 125 jaar oude Steateseal is te klein voor 43 Statenleden. In de kelderzaal passen ze wel met z’n allen, maar dan is er geen ruimte voor journalisten en griffie-ondersteuning. Dat vond commissaris Brok onwenselijk - journalisten moeten het democratische proces van dichtbij kunnen volgen, aldus de voorzitter van Provinciale Staten.

Zijn er genoeg Statenleden die hun plekje in de kelderzaal willen afstaan aan journalisten, dan zal er in mei gewoon in de commissiezaal in de kelder gedebatteerd worden.

Zo niet, dan moet de kantine voor 8000 euro worden verbouwd. Om de mei-vergadering live te streamen, moet het restaurant volgehangen worden met camera’s. Ook is er een geluidsinstallatie nodig om iedereen in de kantine verstaanbaar te maken.

Voor dat geld had Provinciale Staten ook kunnen uitwijken naar andere locaties, zoals de schouwburg De Harmonie of het WTC/Expo. Fractievoorzitters voelden daar niets voor. Zij willen hun entourage, zoals beleidsmedewerkers, dicht bij zich hebben - het liefst op het Provinsjehûs.

Woensdag vergaderen, donderdag stemmen

In de mei-vergadering van Provinciale Staten, op 26 mei, debatteren politici met Gedeputeerde Staten over een serie politiek gevoelige onderwerpen. Het zal gaan over de provinciale veenweidevisie, het herstelprogramma biodiversiteit, de Regionale Energiestrategie (RES) en het faunabeleid.

Politici vrezen een marathonvergadering. Het debat begint daarom een uur eerder, om 9.00 uur. De stemming zal niet plaatsvinden na afloop van het debat, maar een dag later, op donderdagavond 27 mei. Of dat schriftelijk gaat gebeuren, of digitaal, weet griffier Rosier nog niet.

GrienLinks wilde de avond voor de debatdag al een beginnetje maken, maar kreeg daarvoor geen steun. Ook het invoeren van formele spreektijd voor Provinciale en Gedeputeerde Staten kon niet op een meerderheid rekenen. Brok noemde het een verantwoordelijkheid ,,foar ús allegear’’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland