Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

NHL Stenden en Van Hall Larenstein bundelen krachten, maar het is ‘absoluut geen fusie’

Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. FOTO ARCHIEF LC

NHL Stenden en Van Hall Larenstein onderzoeken vergaande samenwerking. De hogescholen moeten aantrekkelijker worden voor nieuwe studenten.

De krachtenbundeling moet de kwaliteit van onderwijs en onderzoek vergroten. Van een fusie tussen het veel grotere NHL Stenden (circa 20.000 studenten) en het op groene opleidingen gerichte Van Hall Larenstein (2400 studenten in Leeuwarden) is ‘absoluut’ geen sprake.

,,Wij hebben bij Van Hall Larenstein een aantal unieke opleidingen op het gebied van landbouw, waterbeheer en voedingstechnologie. Maar we zijn niet zo marktgericht. Technische en commerciële opleidingen van NHL Stenden kunnen onze positie versterken, en omgekeerd’’, zegt Jan van Iersel, bestuursvoorzitter van Van Hall.

'Het is onze strategie om met meerdere hogescholen de samenwerking te versterken'

De hogescholen moeten meer studenten uit andere delen van het land naar het Noorden trekken, vindt Erica Schaper, voorzitter van het college van bestuur van NHL Stenden. ,,Het aantrekken van meer talent van buiten is belangrijk, want de bevolking in deze regio krimpt. Tegelijkertijd hebben we grote maatschappelijke vraagstukken die wij willen helpen oplossen.’’ Daarbij gaat het om kwesties als duurzaamheid, vitaliteit en watermanagement.

Woensdag ondertekenden de bestuurders van beide hogescholen een intentieverklaring voor de samenwerking. Het onderzoek moet de komende maanden zijn beslag krijgen. Van Iersel: ,,Ruim voor de zomer willen we kijken waar we staan. Overigens is het onze strategie om met meerdere hogescholen de samenwerking te versterken.’’

Wildlifemanagement

Samenwerking ligt bij een aantal studies voor de hand, vinden de hogescholen. De Maritieme Academie Willem Barentz op Terschelling (NHL Stenden) kan worden versterkt door de opleiding Kust- en Zeemanagement (Van Hall). Kennis van drones bij NHL Stenden kan gekoppeld worden aan opleidingen op het gebied van landbouwgewassen bij Van Hall.

Schaper noemt ook de opleiding Wildlifemanagement van Van Hall: ,,Die studie wordt nu benaderd als internationaal thema. Maar wat als je de opgedane kennis hierover zou toepassen op het Waddengebied?”

Internationaal gebied

De kennis die door intensievere samenwerking wordt vergaard, is internationaal van betekenis, zegt van Iersel. ,,Onze problemen zijn ook de uitdagingen waarmee de wereld heeft te kampen. We maken onze positie samen een stuk sterker.’’

De bestuursvoorzitters zien ook kansen op internationaal gebied. Ze wijzen op de ‘Grand Tour’ langs campussen in Zuid-Afrika, Thailand, Qatar en Bali. Van oudsher vooral gericht op studenten in de hotelsector of toerisme van NHL Stenden.

,,Maar wij willen al onze studenten internationale ervaring bieden’’, zegt Schaper. En hoe interessant kan het wel niet zijn als je voor Wildlifemanagement naar Zuid-Afrika gaat? Of naar Thailand voor opleidingen op het gebied van handel en voeding? Ook voor onze technische studies willen we een Grand Tour mogelijk maken.’’

Gezamenlijke lectoraten

De krachtenbundeling kan ook leiden tot gezamenlijke lectoraten en onderzoeksprojecten en nieuwe opleidingen. De hogescholen merken dat er veel vraag is naar andere opleidingsvormen dan de gebruikelijke bachelor van vier jaar. Daarbij gaat het vooral om tweejarige associate degrees, studies voor de beroepspraktijk, en hbo-masters voor verdere verdieping op specifieke onderwerpen.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct