Mislukt project Waddenglas kost Waadhoeke 2,2 miljoen

FOTO SIMON BLEEKER

Het mislukken van het project Waddenglas levert de gemeente Waadhoeke een kostenpost op van 2,2 miljoen euro.

Uit de grondexploitatie 2019 blijkt dat er een financieel negatief resultaat van 6,6 miljoen euro wordt verwacht. Omdat de gemeente het project uitvoert met de provincie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ieder voor een derde verantwoordelijk. Zowel gemeente als provincie heeft een voorziening van 2,2 miljoen euro getroffen.

Vorig jaar werd bekend dat het project om glastuinbouwbedrijven naar Sexbierum en omgeving te trekken mislukt is. De nieuwe eigenaar van Hartman, The Fruit Farm Group (TFFG), kondigde toen aan geen grond meer af te nemen. Hierover waren wel afspraken gemaakt. Het gaat om ruim 50 hectare grond. De gemeente Waadhoeke probeert sindsdien de grond aan anderen te verkopen. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan regionale tuinders.

Door de tegenvaller wordt de geplande aanleg van fiets-en wandelpaden in het gebied uitgesteld. Dit geldt ook voor voorzieningen voor sportvissers en andere vaarrecreanten.

Binnen het project werd in 2011 6 hectare voor glastuinbouw verkocht, wat 12 volledige arbeidsplaatsen opleverde.