Minder vraatschade door ganzen aan Fries grasland

Ganzen laten zich niet makkelijk afschrikken, ook niet door vogelverschrikkers.

Ganzen hebben afgelopen winter zeven procent minder schade aan het Friese grasland aangericht dan de twee voorgaande winters. De schade komt uit op circa negen miljoen euro.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken. Hiermee wordt voldaan aan het provinciale doel schade door ganzen jaarlijks met vijf tot tien procent te verminderen.

De exacte reden van de schadevermindering is nog niet bekend. Daarvoor zijn ook gegevens nodig over ganzenaantallen en de precieze maatregelen die boeren en jagers hebben getroffen.

Ganzen eten het grasland leeg

Ganzen brengen schade toe aan grasland, waardoor boeren gras bij moeten kopen voor hun koeien. Boeren krijgen daarom een schadevergoeding. Binnen ganzen-foerageergebieden, gebieden waar ganzen regelmatig neerstrijken om te eten, krijgen ze een tegemoetkoming van 100 procent, daarbuiten is dat 80 procent.

De vergoeding voor boeren buiten foerageergebieden blijft gelijk wanneer ieder jaar de schade met 5 tot 10 procent daalt.

Lees ook: Provincie kiest voor verlenging ganzenaanpak, bezwaren blijven

Nu de vraatschade 7 procent lager uitvalt, hoeft de omstreden bonusmalus-regeling niet uitgevoerd te worden. Die houdt in dat de totale vraatschade buiten de foerageergebieden jaarlijks 5 tot 10 procent lager moet uitvallen. Zo niet dan worden de boeren gekort op hun schadevergoeding.

Lees ook: Melkveehoudersvakbond fel tegen verlenging ganzenbeleid