Miljoenen voor sluis: deze 'prachtige opstekker' voor Friesland 'soe geweldich weze'

FOTO ANP

De kabinetsmiljoenen voor de brede sluis bij Kornwerderzand zijn een ,,prachtige opstekker’’ voor Friesland.

Oud-CDA-fractieleider Sybrand Buma, die naar Leeuwarden vertrekt, heeft zich er binnen de coalitie persoonlijk het vuur voor uit de sloffen gelopen. Dat zegt Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) in een reactie op het uitgelekte plan uit de Voorjaarsnota.

Het kabinet wil 40 miljoen euro extra uittrekken voor de brede sluis. Dat is bovenop de 30 miljoen euro die al was vrijgespeeld. Realisatie van de sluis is nu een flinke stap dichterbij. ,,Dit is echt hiel goed nijs.’’

Lees ook: Voorjaarsnota: 40 miljoen naar verbreding sluizencomplex in Afsluitdijk

Aandacht voor grote projecten buiten de Randstad

CDA en ChristenUnie hebben er binnen de coalitie beide hard aan getrokken, weet Van der Molen. In Den Haag groeide het besef dat er ook aandacht moet zijn voor dit soort grote projecten buiten de Randstad.

De brede sluis vergt een totaalinvestering van 205 miljoen euro. Met het extra geld uit de Voorjaarsnota resteert nog een gat van 40 miljoen euro. Dat lijkt te dichten. Kabinet en regio zijn druk aan het puzzelen.

Van der Molen moet formeel nog bericht krijgen over het extra geld; de stukken van de Voorjaarsnota worden woensdag geopenbaard. ,,Ik wit dat der binnen de koalysje in hiel soad oer praat is. Fjirtich miljoen is in grut bedrach. Sybrand hat him der persoanlik foar ynset . Dat wit ik út earste hân.’’

Gedeputeerde Kielstra: 'Dit soe geweldich weze'

,,Dit soe geweldich wêze’’, reageert gedeputeerde Klaas Kielstra. Hij liep zich drie jaar lang het vuur uit de sloffen voor het project-Kornwerderzand. Kielstra: ,,As dit sa is, dan binne wy der hiel wiis mei. Dit is in soad jild. Dit helpt geweldich.’’

De onderhandelingen gaan door, ook om het resterende gat te dichten. Kielstra zegt te streven naar een dekking van 100 procent.

De gedeputeerde is blij dat Den Haag beseft welke economische voordelen de brede sluis oplevert aan een grote regio. ,,Dit is in majeur projekt. Net allinich foar Fryslân. Ek foar Oerisel, ek foar Flevolân.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland