Meer-werk-potje provincie leverde nauwelijks meer werk op

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Met een speciaal subsidiepotje wilde de provincie Fryslân de afgelopen jaren een ,,impuls geven voor de werkgelegenheid en leefbaarheid’’ in de provincie. Of dat gelukt is, valt lastig te meten.

In een analyse van deze zogenoemde ‘quick wins’-projecten concludeert de provincie Fryslân dat ,,snel en effectief’’ een impuls kon geven aan de werkgelegenheid en dat er geen sprake is van structureel meer werkgelegenheid, maar vooral van tijdelijk extra werk door de realisatie van de projecten.

Fryslân investeerde de afgelopen jaren 24 miljoen euro in plannen in de provincie. Alle regio’s konden aanspraak maken op het potje. Voorwaarde was dat het de werkgelegenheid zou bevorderen en snel uitvoerbaar zou zijn. Bovendien zou de provincie maximaal 50 procent van de totale kosten betalen.

De provincie financierde 37 projecten, van de aanleg van een drijvende steiger in de jachthaven van Ameland tot het realiseren van een parkeerterrein in Spannum. Drie miljoen euro uit het provinciale potje is voor het ombouwen van het voormalige stadhuis in Bolsward tot een culturele ontmoetingsplek.

De provincie rekende na dat het realiseren van alle projecten 160.000 uur aan werk heeft opgeleverd, wat gelijk staat aan ongeveer 115 arbeidsjaren. De provincie is blij met de resultaten, omdat via deze regeling projecten konden worden gerealiseerd, ,,die lastig waren te subsidiëren via oorspronkelijke regelingen’’. De provincie zegt wel dat het ,,echter niet goed te meten is’’ wat de invloed van de ‘quick wins’ is op ‘de grootheden’ leefbaarheid en werkgelegenheid.