Meer scholen besteden beter aandacht aan het Fries

FOTO ANP

In de strijd naar Friestalige basisscholen boekt de provincie Fryslân een klein succesje. De eerste scholen hebben een hogere waardering gekregen, wat betekent dat ze meer doen met het lesvak Frysk.

In 2018 kende de provincie iedere school waar het vak Fries wordt gegeven een niveau toe. Een A-score staat voor het volledig aanbieden van Friese les, een F-profiel betekent dat er nauwelijks Friestalige leraren zijn en ontbreekt het aan lesuren Fries.

Dit voorjaar herkeurde de provincie 50 basisscholen. De eerste 21 basisscholen hebben een nieuw niveau toegewezen gekregen. Vijftien scholen houden hun niveau. In elf gevallen gaat het om de A-status.

Twee scholen groeiden naar de hoogste status, één school zakte naar het B-niveau. Een school daalde van A naar C, omdat de situatie bij de eerste toekenning te rooskleurig werd geschetst. Een school die naar B zakte, zag Friestalige leraren vertrekken.

Gedeputeerde Sietske Poepjes is tevreden met de nieuwe indeling. ,,Stapke foar stapke giet it better. Dat is moai om te sjen. Skoallen dogge in protte oan it oanbieden fan de Fryske taal. By oare skoallen moat der in skepke boppe-op, mar dy witte dat ek.’’

Het doel blijft dat alle scholen in 2030 de A-status hebben. Dat betekent dat ze op hoog niveau Friese les geven, in zowel schrijven, lezen als spreken. De andere 370 basisscholen en 74 onderbouwlocaties worden de komende maanden bezocht en opnieuw beoordeeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Friese taal en cultuur