Frank Verhoeven propageert de kringlooplandbouw voor een volle zaal in het Abe Lenstra-stadion in Heerenveen. FOTO NOORDOOST/ALEX DE HAAN

Meer kringloop? Voer hooi en biet!

Frank Verhoeven propageert de kringlooplandbouw voor een volle zaal in het Abe Lenstra-stadion in Heerenveen. FOTO NOORDOOST/ALEX DE HAAN

Landbouwminister Carola Schouten propageert kringlooplandbouw. Sindsdien trekt Frank Verhoeven, al een paar decennia specialist op dit terrein, volle zalen. Ook in Heerenveen.

Frank Verhoeven leerde de geheimen van de kringlooplandbouw medio jaren negentig kennen in de Noardlike Fryske Wâlden. Hij was er projectleider van Wageningen Universiteit en begeleidde boeren bij de reductie van de ammoniakuitstoot van hun bedrijven. Alleen op die manier konden de agrariërs in het coulissenlandschap groeimogelijkheden houden.

De uitkomst was dat de boeren met een voor die tijd revolutionaire aanpak de ammoniakproductie flink wisten te beperken zonder dat dit ten koste ging van de melkproductie. Het geheim: minder kunstmest en krachtvoer aanvoeren. Dat zet een vliegwiel in werking met allerhande voordelen. Het leidt tot een betere kwaliteit drijfmest met een geringere ammoniakuitstoot en dat resulteert weer in een betere bodemvruchtbaarheid. Van die gronden kunnen boeren een beter gewas oogsten, waardoor er weer minder kunstmest en krachtvoer nodig is.

Veelvuldig contact

Een ideale kringloop die weer in het middelpunt van de belangstelling staat, nu minister Carola Schouten deze vorm van landbouw heeft omarmd. Het zou de oplossing zijn voor de problemen waarmee de landbouw te maken heeft of nog krijgt. Logischerwijs hebben zij en Verhoeven, die zich na zijn werkzaamheden in de Friese Wouden heeft ontpopt tot specialist kringlooplandbouw, nu veelvuldig contact. Ook de Tweede Kamer doet geregeld een beroep op hem. ,,Men is echt zoekende in Den Haag. Dat kan ik u verzekeren”, zo verklaarde Verhoeven gisteravond op een drukbezochte bijeenkomst in het Abe Lenstra-stadion in Heerenveen.

Toch hoeft die zoektocht niet zo moeilijk te zijn, want in essentie staat de kringlooplandbouw nog altijd op die vier pijlers uit de Friese Wouden, zo viel uit het relaas van Verhoeven op te maken: minder kunstmest, minder krachtvoer, betere mest en een betere bodem.

Melkveehouders kunnen minder krachtvoer aankopen door als een akkerbouwer naar hun grasland te kijken, zei Verhoeven. ,,Haal meerdere soorten voer van eigen land die van belang zijn voor de koe. Creëer weilanden met eitwitrijk gras, met zetmeel en met structuur. En oogst weer hooi. Dat klinkt ouderwets, maar het is zeer waardevol bestanddeel in het rantsoen van de koe.”

Voederbiet

Verhoeven hield ook een pleidooi voor de voederbiet. ,,In de melkveehouderij geldt mais als een soort wondervoer, maar de werkelijkheid is dat een voederbiet veel beter aansluit bij de behoefte van een koe dan mais. Voedertechnisch is het beter en je haalt er meer voedingsstoffen mee van het land dan bij mais.”

,,Maar mais zorgt wel voor minder broeikasgassen uit de koe, wordt tegen ons gezegd”, zo vertelde een aanwezige. ,,Dat mag op koeniveau zo zijn, maar in de gehele keten is mais gewoon niet goed”, antwoordde Verhoeven.

'Hoe beter wij het met kringlooplandbouw doen, des te minder ze aan ons verdienen'

Bouke Meijer uit het Drentse Witteveen vertelde over zijn ruime ervaring met kringlooplandbouw. Hij begon er mee toen bleek dat de akkers van het aangekochte akkerbouwbedrijf doods waren door jarenlang gebruik van grondontsmettingsmiddelen. Met een consequent mestbeleid – drijfmest van goede kwaliteit op het juiste moment inzetten – wist hij de bodemvruchtbaarheid op peil te krijgen en weet hij al vele jaren veel en goed ruwvoer te oogsten. Hij waarschuwde er voor dat de erfbetreders (onder meer vertegenwoordigers veevoerbranche) niet vrolijk zullen worden van kringlooplandbouw. ,,Hoe beter wij het met kringlooplandbouw doen, des te minder ze aan ons verdienen.”

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct