Friese zorgbestuurders keerden zichzelf winsten uit (meer dan 8 ton belandde in hun zakken)

Zorgbedrijven keren zichzelf dividend uit. Foto: ANP

Enkele Friese zorgbestuurders keerden zichzelf winsten uit. Dat kan een manier zijn om de salarislimiet die geldt voor bestuurders in de zorg te omzeilen.

Dat constateren journalistieke platforms Follow the Money en Pointer , die een analyse hebben gemaakt van de jaarrekeningen van zorgbedrijven over 2019. In totaal gaat het in Friesland om vier bedrijven die gezamenlijk 847.324 euro aan zichzelf uitkeren. Geld dat volgens demissionair minister Hugo de Jonge bedoeld is voor de zorg. De zorginstellingen zijn actief in onder meer de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Van de vier bedrijven keerde Bijzonder Zorgenkind uit Surhuisterveen het meeste dividend uit – in totaal 416.832 euro. Daarna volgen Aardema Thuiszorg uit Nieuwehorne (235.000), Bos en Meerzicht Verzorgd Wonen uit Oudemirdum (145.492 euro) en Friesland Begeleid Wonen uit Heerenveen (50.000 euro).

Omdat de zorgsector en haar bestuurders grotendeels met publieke middelen worden betaald, geldt een maximumsalaris volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). Afhankelijk van de taken van een bestuurder mag dit in 2019 niet meer dan tussen de 107.000 euro en 194.000 euro zijn.

Dividend uitkeren kan een manier zijn voor zorgbestuurders om hogere salarissen te ontvangen omdat winstuitkeringen niet worden meegerekend in de WNT. Landelijk keerden zeker 102 zorgbedrijven in totaal 25,1 miljoen dividend uit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland