Meer Friezen laten zich opnemen in register orgaandonatie, vooral als niet-donor

Van de Friezen van twaal jaar en ouder die zich afgelopen jaar lieten inschrijven in het register voor orgaandonatie, heeft het grootste deel laten vastleggen niet te willen doneren.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag presenteerde. Momenteel heeft 42 procent van de Friezen zijn keuze laten registreren. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Wat opvalt is dat het percentage Friezen die in het register hebben vastgelegd hun organen te willen doneren zonder beperkingen al die jaren gelijk gebleven is op 19 procent. Ook het aantal Friezen dat wil doneren maar daar beperkingen aan stelt, blijft met 5 procent gelijk.

Stijging in niet-donors

Het percentage Friezen dat aangeeft niet te willen doneren is echter gestegen: van 11 procent in 2016 en de jaren daarvoor naar 12 procent in 2017 en 13 procent dit jaar. In absolute aantallen gaat het om een stijging van 60.600 naar 71.300 mensen die aangeven niet te willen doneren.

Op landelijk niveau is een zelfde stijging te zien. Een van de verklaringen daarvoor is het aannemen van de donorwet begin dit jaar. Deze bepaalt dat vanaf 2020 iedereen die geen keuze gemaakt heeft automatisch orgaandonor is. Nu geldt nog het omgekeerde.

Bekijk in de kaart hieronder hoeveel mensen in uw gemeente ingeschreven staan in het register en welke keuze zij maakten:

Gebruikers van de app klikken hier voor de kaart.

Veel niet-donors in noordoosten

De grootste percentages niet-donors zijn te vinden in het noordoosten van de provincie met 15 procent in Dongeradeel en 14 procent in Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.. Een van de verklaringen kan het grotere aantal gelovigen in dit deel van de provincie zijn. In Dongeradeel is bijvoorbeeld dik 70 procent van de mensen lid van een kerkelijke gemeenschap.

In sommige protestantse denominaties staat men afwijzend tegenover orgaandonatie. Dat laat zich ook zien in het aantal geregistreerde niet-donors in delen van Zeeland en de Betuwe. Aan de andere kant hoeft religie hierin niet per se een rol te spelen. Het uiterst seculiere Pekela in Oost-Groningen (slechts 20 procent is lid van een kerk) heeft een van de hoogste percentages niet-donors: 17 procent.

Grootste deel geregistreerden is donor

In de gemeenten in het noordoosten is in ieder geval duidelijk de tendens te zien, die ook in de rest van Friesland speelt. Terwijl het aantal donors stabiel blijft, nam het aantal niet-donors sinds 2016 snel toe. In Dantumadiel kwamen er 300 bij, in Dongeradeel 400, in Ferwerderadiel 100 en in Kollumerland 300.

Toch geeft in deze gemeenten het grootste deel van de mensen die zich hebben laten opnemen in het register toestemming voor orgaandonatie. Zo heeft in Dongeradeel 55 procent aangegeven donor te willen zijn, al dan niet met beperkingen. Provinciebreed gaat het om 56 procent van alle geregistreerden.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement