Mediahype na deelname aan RTL-programma? 'Wy binne allinnich herkend by de Lidl yn Harns'

Pieter-Wiebe, Milan, Ivar en Jetske. EIGEN FOTO

Het duurde slechts vijf dagen, maar de deelname aan het RTL-programma ‘Je kent me toch, schat’ zullen Pieter-Wiebe en Jetske Terpstra uit Makkum niet meer vergeten.

Pieter-Wiebe en Jetske - beiden 39 jaar - hebben zeventien jaar een relatie en zijn inmiddels bijna elf jaar getrouwd. Samen hebben ze twee zoons: Milan (14) en Ivar (10). Ze kennen elkaar van haver tot gort. Maar om nu echt mee te doen aan een spelshow voor getrouwde stellen, daar had Pieter-Wiebe in eerste instantie nog zijn twijfels bij. En dat terwijl hij normaal gesproken op de voorgrond treedt en Jetske de luwte verkiest.

Jetske: ,,Ik seach Robert ten Brink yn in reklame op de telefyzje oer dit programma en wy tinke inoar wol goed te kennen. Ik fûn dat wol grappich.’’ Het duo schreef zich in. Er waren zeshonderd aanmeldingen voor het programma en uiteindelijk mochten twintig stellen naar een castingdag.

De Makkumers werden uitgekozen en verbleven van 24 juni tot 29 juni in een kasteel in Ordingen. Na de vierde aflevering moesten ze het programma verlaten. Ze wilden vooral zichzelf zijn en niet worden neergezet als knuffelfriezen. Ook thuis in Makkum werden opnames gemaakt. De productie spoorde ze aan af en toe wat dingen in het Fries te zeggen. Het haalde de uitzendingen uiteindelijk niet. ,,Wy binne net leuk genôch’’, grapt Pieter-Wiebe.

Het duo maakte van tevoren geen afspraken en speelde het programma puur op gevoel. Voorbereiden op eventuele lastige kennisvragen over elkaar was er dan ook niet bij. ,,Wy kenne inoar goed op gefoel’’, zegt Jetske. ,,Wy ha ús favorite iten wol bepraat, mar ik wit bygelyks net hokker hûshâldlik putsje Pieter-Wiebe leuk fynt en hy wit net wat foar luchtsje ik brûk.’’

Pieter-Wiebe en Jetske werden net als de andere deelnemers gescheiden. De mannen en de vrouwen verbleven aan een andere kant van het kasteel. Buiten de opdrachten om, mochten zij elkaar niet zien of spreken. Telefoons mochten twee keer per dag even worden gebruikt. Pieter Wiebe: ,,Guon minsken hiene wol muoite om net by inoar te sliepen, mar wy net. Jetske hat nochris trije wike nei Nij-Seelân west, dus wy rêde in pear dagen ek wol. Doe’t wy seagen dat oare stellen oerstjoer wienen, tocht ik wol even: ‘bin ik wol in goeie man, dat ik Jetske sa emoasjeleas allinnich sliepe lit’.’’

Om de ervaringen goed in zich op te nemen, hielden beiden een dagboekje bij. Alle belevenissen van voor en achter de schermen werden daar in opgeschreven. Het resulteerde volgens Pieter-Wiebe in een flink boekwerk. Een kleine tegenvaller was de catering: tussendoortjes waren er niet en het eten was vrij eenzijdig. Het stel had van tevoren zelf wat eten meegesmokkeld.

Ook het wachten op de opnames was niet altijd even fijn, beamen de twee. ,,Wy koene ek net even fuort, moasten by it kastiel bliuwe’’, weet Jetske. Als je naar het toilet moest, ging er een gastvrouw mee. Alleen door het kasteel wandelen was uit den boze. Pieter-Wiebe: ,,Kinst inoar tsjinkomme of miskien sjen wat it folgjende spultsje is. Dat moat fansels net.’’

De twee mochten elkaar wel ondersteunen, toen er zich thuis een emotioneel privémoment voordeed. Pieter-Wiebe kon zijn vrouw niet troosten, maar onder begeleiding van de productie konden er even wat knuffels worden uitgewisseld. ,,Dat wie wol even dreech’’, zegt hij. ,,Mar der waard gelokkich wol rekken mei hâlden. En wy binne troch de oare kandidaten goed opfongen.’’

Naar de kerk

Het getrouwde stel is overtuigd christen en gaat vaak op zondag naar de kerk. In de laatste aflevering waarin de twee te zien waren, kregen ze een vraag voorgeschoteld wat ze op zondagochtend het liefst doen. Beiden moesten hetzelfde antwoord geven om een punt te krijgen. Jetske’s antwoord was duidelijk: uitslapen. Haar echtgenoot koos voor de kerk. ,,Ik mei graach wat langer op bêd lizze’’, zegt ze. ,,Mar ast my fregest wat wy op sneintemoarn dogge, dan is dat wol de tsjerketsjinst.’’

Toen ze vorige week afzonderlijk van elkaar naar de kerk gingen - Jetske was in Workum, Pieter-Wiebe in Makkum - kreeg hij wel direct de vraag of zijn vrouw misschien nog op bed lag. Het is uitvergroot, zeggen ze. ,,De produksje woe ek noch dat wy dit yn ‘e auto beprate soene, mar dat ha wy net dien. We binne kristen en dêr stean wy efter, mar wy wolle der net in sport fan meitsje.’’

Mediahype

Voor de uitzendingen een aantal weken geleden begonnen, zijn ze nog gebeld door RTL. Ze konden nog wel eens in een mediahype terechtkomen en worden herkend, was de waarschuwing. Naar het programma - uitgezonden op woensdagavond - kijken iedere week enkele honderdduizenden mensen. Met die hype valt het reuze mee. ,,Yn Makkum herkenne minsken my altyd wol, dat feroaret net’’, zegt Pieter-Wiebe. ,,Wy binne oant no ta ien kear herkend, en dat wie by de Lidl yn Harns’’, vult Jetske aan.

Ze kunnen ermee leven. Het was een kortstondig, maar mooi avontuur voor het tweetal, waarbij ze continu zichzelf bleven. Anders hadden ze het ook niet gewild. Pieter-Wiebe: ,,Dan leaver yn de earste ronde derút as ússels ferleagenje foar in programma. Dat dogge wy net.’’