Medewerkers willen van commissarissen Zorgpartners Friesland excuses en terugdraaien 'loonsverhoging'

De hoofdingang van Tjongerschans tijdens de coronacrisis. FOTO NIELS DE VRIES

De medezeggenschapsraden van MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte willen dat de zeven commissarissen de verdubbeling van hun bezoldiging terugdraaien.

Ze verlangen ook excuses. De ondernemingsraden (OR) van de drie zorginstellingen en de centrale cliëntenraad en verpleegkundige adviesraad van Noorderbreedte verzoeken dit per brief, die gistermiddag is verstuurd.

Ze doen een beroep op het ‘maatschappelijk normbesef’ van de raad van commissarissen, zegt Frank Nuninga, OR-voorzitter van Tjongerschans.

Anderhalve week geleden ontstond ophef over de beloning van de toezichthouders. De bezoldiging van de zeven bestuurders van Zorgpartners Friesland (een lege stichting waar de bv’s MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte onder hangen) bleek volgens de jaarrekening opgeteld te zijn verdubbeld, zo onthulde de Leeuwarder Courant . Er werd geen enkele uitleg over gegeven in de jaarverslagen en jaarrekeningen van de zorginstellingen.

‘Het is te gek voor woorden dat we hier al onze tijd aan kwijt zijn’

De ondernemingsraden spreken formeel hun afkeuring uit over de forse verhoging van de vergoeding. Ze zien geen functieverzwaring in 2019 ten opzichte van 2018 die dit legitimeert, zegt Nuninga. De toelichting die de medezeggenschapsraden inmiddels hebben gekregen, is volgens hem juridisch van aard en op details.

,,Die toelichting heeft onze zorgen niet weggenomen, maar eerder vergroot. Juridisch is er misschien net een muizengaatje gevonden waardoor dit wettelijk allemaal mag, daar slaan we niet op aan. Wat we missen is uitleg over het maatschappelijk verantwoord uitgeven van zorggelden. We willen weer met de zorg bezig zijn, het is te gek voor woorden dat we hier al onze tijd aan kwijt zijn.”

De raad van commissarissen heeft aangekondigd de rechtmatigheid van het bezoldigingsbesluit te laten toetsen door de Inspectie Gezondheid & Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit. Die beide instanties kunnen vragen hierover voorlopig niet beantwoorden, omdat er ook Kamervragen zijn gesteld. Die moeten dan altijd eerst beantwoord worden.