Zwembad De Welle in Drachten.

Locatie nieuwe Welle bungelt tot na zomer

Zwembad De Welle in Drachten. FOTO JILMER POSTMA

Om geen tijd te verliezen kiest Smallingerland eerst hoe de nieuwbouw van zwembad De Welle eruit komt te zien, voor de locatie wordt bepaald. Dat laatste duurt nog maanden.

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het plan om te kiezen voor de meest aangeklede variant: een Welle met topsportbad, recreatiebad, doelgroepenbad voor minder validen en een buitenbad. De nieuwbouw, verwarmd op stroom in plaats van gas, kost 32 miljoen euro. Raadsleden laten zich vanavond over het voorstel bijpraten tijdens een (digitale) informatieronde.

De provincie heeft 10 miljoen toegezegd voor de bouw, op voorwaarde dat er een 50 meterbad komt voor de noordelijke topsport. Bovendien moet Smallingerland dan wel vóór 1 mei een subsidieaanvraag indienen. Wethouder Sipke Hoekstra verzekerde voor het uitbreken van de corona-crisis dat dit lukt.

Maar voor een heet hangijzer in het zwembaddossier – waar moet het komen? – is dan nog geen oplossing, blijkt uit het nieuwe voorstel. Er is wel een locatie-studie gedaan, maar het college wil die pas na de zomer delen met de gemeenteraad.

Meer onderzoek

B en W hebben namelijk opdracht gegeven voor nog meer onderzoek. Op andere plekken in het land leidt de komst van een sportcomplex ertoe dat ook projectontwikkelaars en ondernemers op die locatie gaan investeren, schrijft het college.

Smallingerland moet daarom eerst goed in beeld hebben op welke plek het zwembad de grootste positieve impact heeft, voor het besluit over de locatie valt. Het gaat om plekken aan de Noorderhogeweg, de Tussendiepen en de Sportlaan. Om het proces daardoor niet te vertragen, mag de raad nu wel een zwembadvariant kiezen. Dan kan de bouwvoorbereiding alvast in gang worden gezet.

,,Een heel bijzondere volgorde”, reageert Yntze de Vries van de ELP, die de status van topsportbad inmiddels ook wel ter discussie wil stellen. ,,Gezien de grote kostenpost en de financiën van deze gemeente, zou ik wel willen praten over een alternatief zonder subsidie dat niet voldoet aan de eisen van NOC-NSF, maar wel veel goedkoper is.”

Ook voor de Christenunie is de topsportstatus geen heilig huisje. ,,Wij willen vooral een bad voor de hele breedte van de bevolking”, aldus Jouke de Jong. ,,En dan vraag ik me af of die bijdrage van de provincie voor een topsportbad opweegt tegen het totale kostenplaatje.”

Karin van der Velde (CDA) vindt dat het college de provinciale subsidie op het spel zet, door nu meer tijd te vragen voor de locatie. ,,Het duurt al zo lang, neem eens een besluit en bouw dat zwembad gewoon.”

menu