Lifelines: zorgen over corona ebben weg bij Noorderling

FOTO PIXABAY

Noordelingen piekeren steeds minder over het coronavirus en de gevolgen ervan. Dat blijkt uit onderzoek van Lifelines onder 50.000 inwoners van Noord-Nederland.

Sinds het begin van de coronacrisis ondervraagt Lifelines de deelnemers iedere week over hun gezondheid en welzijn. Door de data per week naast elkaar te leggen, ontstaan patronen die te volgen zijn in de Coronabarometer .

Zo is onder meer te zien dat mensen begin april, toen de corona-uitbraak op zijn heftigst was, veel meer piekerden dan eind mei. Ook geven de deelnemers aan beter te slapen. Met de kinderen gaat het ook beter. Half mei gaf 36 procent van de ouders aan dat hun kinderen stress ervoeren door de coronacrisis. Een maand eerder was dat nog 40 procent.

Bij het begin van de uitbraak was 2,8 procent van de deelnemers bang om zijn of haar baan te verliezen. Inmiddels zijn meer mensen zekerder geworden over hun werk en is nog 2 procent bang om werkloos te raken.

Met het wegebben van de angst voor het virus, komen oude gewoonten weer terug. ,,Zo is bijvoorbeeld te zien dat mensen die aan het begin van de crisis aangaven gezonder te gaan eten, nu terugkeren naar hun oude eetpatroon”, aldus hoofdonderzoeker Lude Franke.

Dat de Noorderling minder angst heeft voor het virus bleek ook al uit de enquête die deze krant samen met Dagblad van het Noorden en Enigma Research afnam. Daaruit bleek ook dat Friezen de minste zorgen hebben. In Friesland maakt momenteel 43 procent van de inwoners zich nog zorgen over de uitbraak. In Drenthe ligt dat percentage op 50 procent, in Groningen op 51 procent.

Een verklaring daarvoor is moeilijk te geven, aldus Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Tussen gebieden met weinig verschil in besmettingsrisico en demografie bestaan toch behoorlijke verschillen in gedrag en beleving”, zegt Van den Berg. ,,Mogelijk speelt regionale mentaliteit daarbij een rol. Dat zijn we nu aan het onderzoeken.”

De Lifelines-data zijn nog niet uitgesplitst naar provincie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus