Leeuwarderadeel en deel Littenseradiel officieel bij Leeuwarden

Dat het zou gebeuren, stond al een hele tijd vast. Donderdagavond werd het ook officieel vastgesteld: Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel komen bij Leeuwarden.

De nieuwe gemeente heeft straks 36 kernen en beslaat 256 vierkante kilometer. De hele gemeente Leeuwarderadeel voegt zich bij de stad. Van Littens komen tien dorpen: Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jellum, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum.

Zeven gemeenteraden stemden donderdagavond over het herindelingsadvies. Twee partijen in Leeuwarden, FNP en de Fractie Tilma, stemden tegen de herindeling.