Leeuwarden procedeert voor hogere dorpsmolen Reduzum

De dorpsmolen in Reduzum. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Het gemeentebestuur van Leeuwarden vindt dat de provincie buiten de lijntjes kleurt met haar weigering van een hogere dorpsmolen in Reduzum.

In het Leeuwarder beroepsschrift aan de Raad van State noemt het college het categorische provinciale verbod op nieuwe solitaire molens ,,onvoldoende gemotiveerd en daarmee onverbindend’’.

Wijziging in regels

Het verbod is vormgegeven in een wijziging van de Feroardening Romte (FR). In de versie van 2014 kon voor bij dorpen en steden behorende nutsvoorzieningen ontheffing van het verbod worden aangevraagd. In 2015 werd de FR ten behoeve van de planologische regulering van zonneparken gewijzigd.

Hierbij zonderde de provincie windturbines en zonnepanelen uit van de ontheffingsmogelijkheid. In plaats hiervan kwam er een uitgebreid stelsel voor afwijkingen van de FR voor zonnepanelen. Voor windturbines bleef zo’n regeling echter achterwege, zonder dat dit goed is gemotiveerd. Leeuwarden wil dat de rechter hier korte metten mee maakt.

Gevoelige zaak

De Raad van State heeft het beroepsschrift terugverwezen naar de rechtbank, die het na de zomer zal behandelen. Als Leeuwarden gelijk krijgt zou de provincie alsnog een inhoudelijk oordeel moeten geven over het Reduzumer plan voor een hogere en beter renderende turbine dan de huidige.

De zaak ligt in gedeputeerde staten gevoelig, omdat FNP en VVD absoluut geen alleenstaande turbines meer willen toestaan. De coalitie in het Provinsjehûs zet alle kaarten op Wynpark Fryslân (IJsselmeer) en een kleiner park (Nij Hiddum Houw).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland