Leeuwarden berispt om vergunningen voor Psy-Fi

Psy-Fi

De bezwaren die omwonenden hebben ingediend tegen verleende geluidsontheffingen voor muziekfestival Psy-Fi in de Groene Ster zijn gegrond.

Dat is het oordeel van de gemeentelijke bezwarencommissie die de gemeente Leeuwarden daarmee een flinke tik op de vingers geeft.

Het meerdaagse muziekfestival dat afgelopen zomer voor de tweede keer werd gehouden, veroorzaakte dagenlang geluidsoverlast bij omwonenden. De commissie vindt dat de gemeente onvoldoende onderzoek naar de ruimtelijke aspecten heeft uitgevoerd.

Verder vindt ze dat het college onvoldoende onderzoek heeft gedaan om vast te stellen dat er geen sprake is van ‘onduldbare hinder’. De gemeente heeft te weinig rekening gehouden met de belangen van omwonenden en de gevolgen van het festival voor planten en dieren in het natuurgebied.

Aanvankelijk wilde de organisatie voor de derde editie uitwijken naar een plek buiten Friesland, omdat ze de regels van de gemeente Leeuwarden te streng vond. In december besloot het festival toch te blijven en de voorschriften van de gemeente te zullen opvolgen. De kaartverkoop ging in december van start.