Leesbaar Friesland: Geboortehuis aan de Dylakker

Met lezers verzamelen Tresoar en de Leeuwarder Courant citaten uit romans, verhalen en liederen die over de provincie gaan. Samen vormen ze een leesbare kaart. Deze zomer interviewen we inzenders van bijzondere bijdragen. Deze keer: de Dylakker in Bolsward.

De in Bolsward geboren Dicky Bosma-Faber woonde dertig jaar met haar man in Makkum, waar ze beiden bij Koninklijke Tichelaar werkten. Naast haar werk deed Bosma cursussen bij de Afûk en haalde ze haar akte. ,,Ik wurkje no mei oan de fertaling fan de mearkes fan Grimm yn it Stadsfries.’’ Vijftig sprookjes komen eind dit jaar uit in onder meer het Sneekers en Hylpers. Bosma vertaalde er zeven in het Bolswarters. ,,Ik bin benijd’’, zegt ze. ,,Ik haw de stavering mar wat op eigen manneboet dien.’’

Ze is een echte ‘letterfretter’, zegt ze. Duits is haar favoriete buitenlandse taal en ze leest ook in het Nederlands en Fries. Ze verrijkte Leesbaar Friesland met verschillende citaten, en koos voor deze rubriek dat uit de roman Oerfeart van de even-eens uit Bolsward afkomstige Aggie van der Meer. ,,Ik stean hjir no op ’e hoeke!’’, zegt ze in het gesprek. Op de Grote Dylakker 13, waar Van der Meer werd geboren.

Dit bijzondere geboortehuis met zijn trapgevel en ‘griene man’ speelt een rol in de familiegeschiedenis die Van der Meer beschrijft. ,,Net allinne spilet it ferhaal him hjir ôf, mar it hûs praat sa no en dan ek.’’

Bosma kende Aggie van der Meer al van vroeger. ,,Mar no is sy in belangryk skriuwster wurden.’’ Haar buren – Bosma woont weer in Bolsward – zijn goed met de schrijfster bevriend en via hen kwamen de beide vrouwen met elkaar in contact. ,,Sy is in hiel bysûndere, leave frou. En sy hat wat te fertellen.’’ In 2011 interviewde Bosma haar voor de eerste glossy die de stichting Bolswards Historie uitgaf.

Oerfeart vertelt de familiegeschiedenis van Van der Meer, wier voorouders uit Duitsland kwamen. Ze waren van roomse en joodse komaf, en belandden als lapkepoepen in Friesland. ,,It ferhaal hat my echt pakt. It is wat filmysk, mei flashbacks.’’ Heel anders dan de familiegeschiedenis van Olaf J. de Landell, waaruit Bosma ook een citaat instuurde. ,,Aggies taalgebrûk is soms wat kryptysk, guon minsken fine it dreech. Moatst tusken de rigels trochlêze, want sy hellet dingen oan út mytology en godstsjinst. Mar dat falt yn Oerfeart wol wat ta.’’

Het citaat

Op skimerjûnen as alles stadich syn kleur ferliest, rin ik faak de Merk oer, de Dylakker bylâns of om ’e tsjerke hinne yn ’e hope in glim fan har op te fangen.

Uit: Aggie van der Meer - Oerfeart (2006)

Leesbaar Friesland

De LC en Tresoar zoeken citaten (onder meer in het Nederlands, Bildts, Fries en Stellingwerfs) afkomstig uit boeken, liedjes, verhalen en gedichten, en gekoppeld aan een bepaalde plek. Meedoen kan door het antwoordformulier in te vullen: www.lc.nl/leesbaarfriesland. De leukste inzenders ontvangen in 2019 een grote literaire kaart van Friesland.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement