Cybersecurity. FOTO PIXABAY

Laptop beveiligen en een sterk wachtwoord gebruiken: ondernemers wapenen zich tegen cybercrime

Cybersecurity. FOTO PIXABAY

Ondernemers weten zich steeds beter te wapenen tegen de gevaren van internetcriminaliteit. Vooral middelgrote bedrijven zijn bezig aan een inhaalslag.

Mobiele telefoons en laptops zonder vergrendeling, onbeveiligde wifi-netwerken en makkelijk te raden wachtwoorden; het is algemeen bekend dat je daarmee kwetsbaar bent voor cybercriminaliteit. Uit de vandaag gepubliceerde cybersecuritymonitor van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat bedrijven meer maatregelen nemen om hun internetbeveiliging op te schroeven.

Vooral de antivirussoftware en een beleid voor sterke wachtwoorden zijn populair bij ondernemers, maar ook het opslaan van gegevens op een andere fysieke locatie. Middelgrote bedrijven (mkb) bleven in het verleden achter met deze maatregelen, maar zijn inmiddels goed op weg.

Kennis ontbreekt

Dat merkt ook Renze Tjoelker, docent bij ROC Friese Spoort en projectleider van Cyber@Work. Mbo-studenten delen hun online-kennis met ondernemers. Ook hbo-studenten van de NHL Stenden-opleiding Integrale Veiligheidskunde doen mee aan het project. In ruim een jaar tijd zijn er al meer dan honderd bedrijven geholpen, aldus Tjoelker. Hij merkt dat middelgrote bedrijven welwillend zijn, maar de praktische handreikingen en de kennis missen om zich echt goed te beschermen.

Tjoelker: ,,Wy sjogge dat der by zzp’ers noch in soad te dwaan is op it mêd fan ynformaasjebefeiliging. Dy ha net de finansjele middelen om dêr mei dwaande te wêzen.’’ Bij middelgrote bedrijven is er soms ook wel een IT-afdeling, maar zzp’ers hebben die mogelijkheid niet, maar willen tegelijkertijd ook geen beveiligingslek.

Onderzoek en advies

Onder andere bij de ‘cyberevents’ die Cyber@Work samen met de stichting Cybersafety Noord-Nederland organiseert, worden zij geholpen door een groep studenten. Bij bijna alle bedrijven wordt wel een beveiligingslek ontdekt, het een erger dan het andere. De studenten doen daar onderzoek naar en adviseren de bedrijven welke maatregelen ze kunnen of moeten treffen. Het gaat vaak om basale dingen zoals het veilig omgaan met wachtwoorden of het scheiden van wifi-netwerken in bijvoorbeeld restaurants en campings.

Op de camping

Ga maar na: de laatste jaren is het aanbieden van gratis wifi in een horecagelegenheid een hot item, om gasten zo lang mogelijk binnen te houden. Wat Tjoelker vaak tegenkomt, is dat deze bedrijven het kassasysteem op hetzelfde wifi-netwerk laten draaien als dat van de gasten. ,,Hast der wol wat ekspertize foar nedich om dat te hacken, , mar ast saneamde ‘kroonjuwelen’ hast dy’t foar in hacker ynteressant binne, kinne se der wol maklik by. Dat is kwetsber en jo kinne folle better in oar netwurk brûke.’’

Lees ook: Hacken bij De Zuivelhoeve? Vergeet het maar

Hoewel Tjoelker de kans niet groot acht dat een hacker het voorzien heeft op de lokale camping of bar, kun je volgens hem maar beter voorzichtig zijn. ,,In hacker brûkt in automatisearre systeem om wachtwurden te kreakjen of troch hûnderttûzen phishingmails te stjoeren. Pas dan sjocht in hacker wat der by in bedriuw te heljen is. Mar as in meiwurker fan in camping op sa’n mail klikt, binne alle gegevens wol by de krimineel.’’

Ook bij makelaarskantoren is nog een grote slag te slaan, denkt Tjoelker. Daar worden veel gegevens, zoals identiteitsbewijzen en salarisstroken, verwerkt en opgeslagen. De klant moet goed worden beschermd, vindt hij. ,,Op in lyts kantoar ha je dan in tal makelers en ien of twa sekretaresses en de ekspertize foar cybersecurity is dan net yn ‘e hûs.’’

loading

Tjoelker hoort nog geregeld verhalen van rondslingerende usb-sticks en laptops die open en bloot in auto’s blijven liggen. ,,Wy besykje om bedriuwen sjen te litte hoe wichtich ynternetfeiligheid is. Wy sjogge noch te folle dat itselde wachtwurd brûkt wurdt. Dat moat oars.’’

Focus verschuift

Dat bedrijven de handschoen niet altijd direct oppakken, heeft volgens de docent te maken met drukte. Het opschroeven van de cybersecurity kost tijd en vaak ook geld. Dat er dan studenten van ROC Friese Poort zijn die hiermee kunnen helpen, is een mooie uitkomst. ,,De saak giet altyd foar, sizze se dan.’’ Waar Tjoelker en zijn studentenleger nu vooral middelgrote bedrijven ondersteunden, verschuift de focus de komende jaren naar stichtingen en verenigingen zoals voetbalclubs. ,,Der wurde echt in soad gegevens ferwurke.’’

Huiverig

De docent stelde al eens dat RC Friese Poort met het project Cyber@Work voorop loopt in Nederland op dit gebied. Hij lijkt hierin gelijk te krijgen, want de werkwijze met de studenten wordt wellicht overgenomen in andere provincies. ,,Dat is moai. Der is in grutte fokus op digitale striidberens, mar it omtinken leit foaral by de grutte bedriuwen. Wy wolle sjen litte dat it ek oars kin, troch studinten yn te setten.’’

Volgens Tjoelker zijn bedrijven nog wel eens huiverig met het delen van hun verhaal en voelen ze een bepaalde mate van schaamte als ze hun internetbeveiliging niet goed op orde hebben. Onnodig, wat hem betreft. ,,Dat hoecht net. En wy binne der dan wol om te stypjen.’’

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 4,99 per maand. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct