Langere zoektocht hoofd Fryske Akademy

De Fryske Akademy. FOTO NIELS WESTRA

De benoemingsadviescommissie is er niet in geslaagd een nieuwe directeur-bestuurder te vinden voor de Fryske Akademy.

Woordvoerder Mettje de Vries bevestigt dat. Er worden geen mededelingen gedaan of en hoeveel kandidaten er waren. De Raad van Toezicht beraadt zich nu over de wijze waarop de vacature vervuld moet worden. Op dit moment is Willem Smink interim-bestuurder.

Hij vervult deze functie sinds januari 2018 als opvolger van Hanno Brand. Brand leidde de Akademy vanaf 2013.