Landschap gebruiken om klimaatdoelen te halen? Friezen zijn verdeeld

Solitaire windmolen Foto: archief LC/Siep van Lingen

Friezen zijn verdeeld over het gebruik van het Friese landschap bij het halen van klimaatdoelen, blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

Het FSP doet onderzoek naar de houding, mening, verwachtingen en het gedrag van inwoners van Friesland ten aanzien van de energietransitie. Ze ondervroegen ruim 6000 Friezen. Daaruit blijkt dat ruim de helft van de ondervraagden (57 procent) vindt dat de klimaatdoelen niet ten koste mogen gaan van het Friese landschap. Iets minder dan de helft (47 procent) denkt dat ingrepen in het landschap ten behoeve van de klimaatdoelen onvermijdelijk zijn, ook al zijn ze onwenselijk.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een ruime meerderheid (78 procent) van de Friezen belang hecht aan het tegengaan van klimaatverandering. Iets minder Friezen (68 procent) maken zich ook daadwerkelijk zorgen over klimaatverandering. In lijn met de landelijke trend is de matige steun voor aardgasvrij wonen. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) becijferde landelijk al eerder dat het draagvlak voor gasloos wonen beperkt is.

Van de door het FSP ondervraagde Friezen vindt bijna de helft het ,,te ambitieus’’ om uiterlijk in 2050 alle Nederlandse woningen aardgasvrij te maken, zoals het kabinet ten doel heeft gesteld. Slechts 8 procent van de ondervraagden noemt die doelstelling ,,niet ambitieus genoeg’’.

Als het gaat om zelf in actie komen is het gros van de Friezen afwachtend. Zestig procent van de ondervraagden zegt wel over te willen stappen op andere energiebronnen dan gas, maar doet dat vooralsnog niet omdat ze plannen van de overheid afwachten of onvoldoende financiële middelen hebben voor de benodigde maatregelen.

In april komt het FSP met een uitgebreid vervolg op de eerste onderzoeksresultaten.

home
net-binnen
menu