Landbouwcollectief bereikt akkoord over stikstof

Aalt Dijkhuizen, de voorzitter van het Landbouw Collectief. FOTO LC

Het Landbouw Collectief heeft maandagavond in Nijkerk een akkoord bereikt over een bijdrage van de veehouderij aan de reductie van de stikstofuitstoot.

Het akkoord houdt onder meer in dat de veehouderij de uitstoot van stikstof verder wil reduceren via technische maatregelen. Een verplichte reductie van de veestapel kan dan achterwege blijven, zeggen twee bronnen onafhankelijk van elkaar. Voor de investering in de technische maatregelen wordt een bijdrage gevraagd van de overheid.

Nadere details over het plan genaamd ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ worden niet prijsgegeven. Het akkoord wordt woensdag gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag door voorzitter Aalt Dijkhuizen en vervolgens aangeboden aan het kabinet.

Het Landbouw Collectief is een samenwerkingsverband van twaalf belangenorganisaties in de veehouderij en de akkerbouw. Het doel is om een gezamenlijk standpunt in de nemen over de stikstofcrisis en om te voorkomen dat partijen tegen elkaar uitgespeeld worden. ,,En dat het gelukt is, is een prestatie van formaat. Het gaat om meer dan tien organisaties met allemaal hun eigen belangen en meningen”, verklaart een betrokkene.

Nederland moet de uitstoot van stikstof reduceren ter bescherming van kwetsbare (stikstofgevoelige) natuurgebieden. Door het teveel aan stikstof stokt de vergunningverlening voor bouw- en wegenbouwprojecten. Om deze op korte termijn vlot te trekken, stelde het kabinet vorige week voor om het veevoer aan te passen en om de maximum snelheid op de snelwegen overdag te verlagen tot 100 kilometer per uur. In december komt het kabinet met voorstellen voor de lange termijn.

De veehouderij wordt voor 46 procent verantwoordelijk gehouden voor de stikstofneerslag in natuurgebieden. Landbouworganisaties plaatsen echter grote vraagtekens bij die berekening.

Lees ook LC+ | Hoofddocent diervoeding: Eiwitreductie moet mogelijk zijn

Lees ook | Dit maakt de stikstofcrisis los: Fryslân wil niet nog grotere opgave, GroenLinks lanceert eigen wet

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Stikstof