Laait het coronavirus weer op in jouw regio? Bekijk actuele data op deze pagina

FOTO ANP Foto: "JEROME FAVRE"

Na enkele rustige zomermaanden lijkt het coronavirus sinds begin augustus weer op te laaien. In onderstaande, dagelijks geactualiseerde, infographics zijn het bevestigde aantal besmettingen vanaf 1 augustus terug te vinden voor de hele provincie en iedere afzonderlijke gemeente. De graphics zijn gebaseerd op data van het RIVM.

Het aantal positieve tests per gemeente vanaf 1 augustus is te vinden in deze tabel.

De ontwikkeling van het aantal positieve tests, aantal mensen dat als gevolg van het virus is opgenomen in het ziekenhuis of is overleden in de provincie Friesland vanaf 1 augustus is hieronder te zien.

Het aantal nieuwe positieve tests per dag is te zien in de grafiek hieronder.

Het aantal patiënten met klachten die kunnen duiden op het coronavirus dat volgens het ROAZ is opgenomen in de Friese ziekenhuizen sinds 20 augustus is in de grafiek hieronder te zien. Vanaf die datum verschijnen hiervan iedere week nieuwe cijfers.

Het RIVM doet metingen van virusdeeltjes in het rioolwater bij alle rioolwaterzuiveringen in de provincie. Eenmaal per week worden deze cijfers geüpdate. De getallen staan voor het aantal virusdeeltjes dat per milliliter rioolwater is aangetroffen. 1000 is dus 1000 virusdeeltjes in 1 milliliter. Sinds 8 september worden de metingen bij alle installaties gedaan. Daarvoor alleen in Damwâld, Drachten, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Joure, Leeuwarden en Warns.