LTO-boeren willen sympathie van maatschappij niet verliezen

De boerenacties onlangs bij de oprit van de A6 bij Lemmer. Foto: Niels de Vries

Bijna driekwart van de boeren die lid zijn van de LTO, steunen de publieksvriendelijke acties. Minder dan drie op de tien staan achter hardere acties. De sympathie van de maatschappij moet worden vastgehouden.

Dat blijkt uit de ledenraadpleging die de LTO de afgelopen dagen heeft gehouden. Bijna vijfduizend leden vulden de vragenlijst in. Hoezeer de enquête leeft blijkt uit het feit dat ook onuitgenodigde niet-leden hebben geprobeerd de vragen in te vullen.

De LTO-leden hechten het meeste belang aan het voorkomen van generieke krimp van de veestapel, behoud van de zogeheten latente uitbreidingsruimte en herijking van Natura2000-gebieden.

Geen generieke krimp veestapel

De boerenbond heeft zich altijd hard uitgesproken tegen generieke krimp van de veestapel. De vergunde stikstof ruimte moet volledig behouden blijven zodat bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen en verduurzamen. Al wordt de vergunde capaciteit door een boer op dit moment niet gebruikt, daar is wel in geïnvesteerd. Daarom moet eens vergund ook echt vergund blijven.

,, Dit is een belangrijk punt voor de boeren. Hiervoor is LTO ook bereid juridische procedures te starten,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

Lees ook | Supermarkten eisen verbod op boerenblokkades

LTO heeft ook vanaf dag 1 gepleit de huidige Natura2000-gebieden kritisch tegen het licht te houden. De juridische status van deze gebieden mag Nederland niet zomaar in gijzeling houden. LTO is blij dat minister Schouten heeft gezegd dat ze het daar mee eens is en kritisch naar de positie en bescherming van N2000-gebieden gaat kijken.

Met een realistische generieke drempelwaarde kan 90 procent van de huidige stikstofimpasse volgens de LTO worden opgelost. Dat geldt ook voor de circa 3000 boeren die onder het PAS geen vergunning konden aanvragen maar een melding moesten doen.

Eerder gaf minister Schouten aan ook zo’n drempelwaarde na te streven. Maar de Spoedwet Aanpak Stikstof geeft toch ruimte om per sector verschillende drempelwaardes te gaan hanteren. Marc Calon: ,,Als de drempelwaarde gebiedsgericht en per sector wordt uitgevoerd, dan kunnen de provincies ermee aan de haal gaan. Dat kan desastreus uitpakken. We blijven hier zwaar op inzetten, dat geldt ook voor het loslaten van de voorgestelde koppeling tussen productierechten en stikstofruimte.”

Vergunning voor weiden vee is onacceptabel

Ook de mogelijke vergunningplicht voor beweiden en bemesten staat in de top-5 lijst van de LTO-leden. Die is voor LTO onacceptabel. Calon: ,,Beweiden en bemesten is een onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Je verplicht een bakker ook niet om elke keer dat hij een brood bakt een vergunning aan te vragen! De commissie Remkes moet dit in het binnenkort verwachte vervolgadvies opnemen.”

Aanstaande maandag spreken de boerenbonden en actiegroepen weer met de minister. De LTO leden benadrukken dat zijn zo veel mogelijk punten willen binnen halen, maar ze nemen afstand van een alles-of-niets benadering.

Bekijk hier de factsheet over de ledenenquête.