LC staat halverwege regeerperiode stil bij raad

De Leeuwarder Courant onderzoekt de komende drie weken de staat van de lokale democratie in Friesland.

Twee jaar geleden, op woensdag 19 maart 2014, ging een groot deel van de inwoners van Friesland naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Deze maand zijn de toen geformeerde colleges halverwege.

Vanaf aankomende week staat de Leeuwarder Courant tot eind maart bijna dagelijks stil bij de staat van de lokale democratie anno 2016. LC-journalisten die de grote en kleine gemeenten op de voet volgen, beschouwen in een reeks artikelen hoe de gemeenteraad en het college van b. en w. omspringen met hun macht, de verkiezingsbeloften, burgers en grote dossiers als de vluchtelingenopvang, grote bouwprojecten en de decentralisaties.

Op zaterdag 19 maart 2016, exact twee jaar na de verkiezingen, pakt de krant uit met de uitkomsten van een grote raadsledenenquête. Alle 474 zittende raadsleden hebben de afgelopen weken de kans gekregen om mee te doen aan deze enquête die via de mail naar hen is verstuurd. Hoe denken de gekozen raadsleden over hun rol als raadslid in de democratie en hun controlerende taak bij grote projecten. En: hoe kijken zij aan tegen de opvang van vluchtelingen en de decentralisaties in hun gemeente?

Niet alle Friezen van achttien jaar en ouder konden in maart 2014 naar de stembus. Een deel van de Friese gemeenten fuseerde namelijk drie maanden eerder. In Heerenveen, Leeuwarden en Boarnsterhim vonden op 13 november 2013 verkiezingen plaats vanwege de opsplitsing in vieren van Boarnsterhim. In Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat gingen ze eerder naar de stembus om de gemeenteraad voor de nieuwe fusiegemeente De Friese Meren (nu De Fryske Marren) te kiezen. Hoe gaat het die gemeente tot nog toe af, is een vraag die deze maand wordt beantwoord. Ook: welke raadsleden vertrokken vroegtijdig en waarom? En: hoe populair zijn de gemeenteraadsvergaderingen onder burgers en belanghebbenden?

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement