Kunstmaand Ameland bedreigd zonder subsidie provincie

De toekomst van Kunstmaand Ameland is hoogst onzeker, nu de provincie de jaarlijkste subsidie van 25.000 euro intrekt. Donderdag is er een bijeenkomst, om te redden wat er te redden valt.

Bij die gelegenheid wordt met veschillende belanghebbenden overlegd om te kijken wat er nog mogelijk is. ,,Miskien dat de gemeente, ynstânsjes en bedriuwen noch wat bydrage wolle”, zegt Pieter Smit, voormalig directeur van de VVV op Ameland en eindverantwoordelijk voor de Kunstmaand Ameland. ,,Mar in gat fan 25.000 euro is net samar ticht.”

Gissen

Hij moet gissen naar het waarom van deze subsidiestop: de provincie gaf er geen motivatie voor. En zonder die subsidie wordt het wel erg lastig allemaal. ,,Kinst neat mear opbouwe. Wy moatte eins in nije website ha, en in nij logo, mar dat dochst dan ek mar net mear.”

De editie van dit jaar, zoals elk jaar in november, gaat nog gewoon door. Daarna wordt het dus onzeker. ,,Dat makket de motivaasje der ek net grutter op.”

Geen inkomsten

Inkomsten uit kaartverkoop halen, dat zit er niet in. De Kunstmaand is gratis toegankelijk, en dat kan ook niet anders. ,,Wy kinne gjin passepartouts ferkeapje, want, de measte lokaasjes binne iepenbier tagonklik. Yn tsjerken of it gemeentehûs kinst net nei in passepartout freegje.”

In totaal zijn er zo’n 40 locaties, waar met elkaar zo ongeveer 100 kunstenaars exposeren.

Er zijn 150 vrijwilligers in touw voor dit evenement, dat in de novembermaand een gestage bezoekersstroom naar het eiland genereert. ,,Wy drage wol wat by oan de ekonomy fan it eilân”, zegt Smit, die in 1997 met de Kunstmaand begon.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement