Kritiek op plan voor woonenclave westelijk van Burgum zwelt aan

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel azen op een Burgumer woonwijkje in open veld ten westen van de Sintrale As. De weerstand daartegen lijkt wel een olievlek.

De Warren is de werknaam van de gedroomde woonenclave, die eerst 150 maar uiteindelijk misschien wel 300 huizen moet beslaan. Omwonenden hebben een pressiegroep (De Warren Natuurlijk Groen) opgericht, die zich donderdag als inspreker in de gemeenteraad zal roeren.

In Suwâld loopt een succesvolle handtekeningenactie tegen het huizenproject, zegt Simon Meinema. Het dorp is zuinig op zijn groene omgeving. Uit Earnewâld en Garyp krijgt de pressiegroep adhesie, omdat de Burgumer woningen zullen concurreren met hun kleine bouwplannen. Tytsjerk is beducht voor autoverkeer van Warren-bewoners die zich langs de kortste weg naar Leeuwarden laten navigeren.

Slootwaterpeil 1,5 meter lager

,,De wijk komt op een lastig in te richten plek, waar veen, zandrond en open water elkaar ontmoeten’’, waarschuwt Burgumer Theo Claassen. Het slootwaterpeil is aan de westkant bijna 1,5 meter lager dan aan de oostzijde.

Om de huizen droog te houden met er een kade omheen of enorm veel ophooggrond worden aangevoerd. De kosten zullen zo hoog zijn, dat bouwen voor starters en ouden van dagen niet meer uit kan, vreest de groep.

Zij vindt eventuele woningbouw in De Warren een aanslag op het open weidelandschap. Nabij het projectgebied liggen pingoruïnes, terwijl de walkant van het Djippe Gat tot de ecologische hoofdstructuur wordt gerekend.

Rem op ontplooiing landbouw

Veehouder Eddy Westra is bang dat een woonwijkje voor de deur een rem zal blijken te zijn op ontplooiing van de landbouw. Hij hekelt de prijs (150.000 euro per hectare) die de gemeente in 2008 voor de 36 hectare heeft boerenland heeft betaald. ,,Sels foar de helte hie ik myn lân ek fuortdien.’’

B. en w. hopen in De Warren bouwrechten te verzilveren, die de provincie hun in 2006 toekende in ruil voor een bijdrage van 12 miljoen euro in de aanleg van de Sintrale As. Destijds werd een forse bevolkingsgroei verwacht, die zich echter tot op heden niet heeft voorgedaan.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement