Kosten jeugdhulp per cliënt stijgen onverklaarbaar fors

ANP

De totale kosten voor specialistische jeugdhulp in Friesland zijn vorig jaar fors toegenomen. Voorspellingen gaan uit van een stijging van 21 tot 37 procent ten opzichte van 2017. Het aantal cliënten lijkt op zijn hoogst gelijk gebleven.

Dat concludeert accountantsbureau KPMG in een rapport in opdracht van de twintig Friese gemeenten. De verwachting is dat de kosten voor specialistische jeugdhulp toenemen van 75 miljoen euro in 2017 tot 90 of misschien wel 103 miljoen euro in 2018. Dit is niet te verklaren door een stijging van het aantal cliënten, want dat is volgens de berekeningen en conclusies van KPMG gelijk gebleven of zelfs met 7,5 procent gedaald.

Onvolledig aangeleverde data

De gemiddelde vergoeding per cliënt lijkt onevenredig fors te zijn gestegen, concludeert KPMG voorzichtig op basis van de aangeleverde informatie van drie jeugdzorgaanbieders, samen goed voor een derde van het zorgaanbod. De gemeenten zijn per cliënt van gespecialiseerde jeugdhulp gemiddeld ten minste 21 procent meer kwijt, durft KPMG wel te concluderen.

Voor de Friese gemeenten blijkt het moeizaam om goed zicht te krijgen op de stijgende kosten voor jeugdzorg. KPMG heeft alleen een analyse kunnen maken van de kosten voor specialistische jeugdhulp vanwege onvolledig aangeleverde data door gemeenten en jeugdzorgaanbieders.

Doel nieuwe inkoopsystematiek was besparing van 30 procent

Het onderzoek is gedaan om zicht te krijgen op de oorzaak van de stijgende kosten, waarvoor vorig jaar een Taskforce Jeugd is opgericht. Friese gemeenten hadden begin vorig jaar signalen afgegeven dat een nieuwe inkoop- en bekostigingssystematiek voor de Jeugdhulp onverwachte en ongewenste gevolgen had. Doel van die systematiek was een besparing van de kosten van 30 procent, in plaats daarvan zijn de kosten ,,substantieel” gestegen.

Volgens de nieuwe inkoopsystematiek hebben de zorgaanbieders meer vrijheid om de intensiteit van de zorgtrajecten zelf te bepalen, dit zou een opdrijvende prikkel tot gevolg kunnen hebben, veronderstelden de gemeenten. Of dit daadwerkelijk het geval is kan KPMG niet vaststellen. Daar is meer onderzoek voor nodig. Wel kan er bijna 4 procent worden bespaard met betere handhaving van contractvoorwaarden.

Eerder deze week erkende het kabinet dat veel gemeenten onvoldoende budget krijgen voor jeugdzorg. Minister Hugo de Jonge (VWS) kondigde aan dat er meer geld beschikbaar voor komt. Sociaal Domein Fryslân, dat de jeugdhulpinkoop voor de Friese gemeenten coördineert, is daar blij mee. ,,De gezamenlijke Friese lobby gaat onverkort door om meer budget te krijgen.”