Kort geding pal voor start Psy-Fi

De voorbereidingen voor Psy-Fi zijn inmiddels begonnen. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De opbouw van festival Psy-Fi is al los, maar de organisatie verkeert nog in spanning over de voorwaarden. De rechtbank beslist uiterlijk maandag.

Het psychedelische trancemuziekfestival in de Groene Ster bij Leeuwarden is al jaren onderwerp van felle strijd. Gisteren ontmoetten de gemeente, het festivalbestuur en omwonenden elkaar andermaal voor de rechtbank met als inzet de derde editie, die komende week van dinsdag tot zondag duurt.

Centrale persoon bij de bezwaarmakers is Theo van Gelder. Als voorzitter van de Stichting Groene Ster Duurzaam spande hij een kort geding aan. Zij vrouw stapte ook naar de rechter, maar dan op persoonlijke titel. Hun belangrijkste eisen: strengere geluidsnormen, betere handhaving en verplichting aan de gemeente om vooraf een dwangsom te bepalen, als stok achter de deur tegen overtredingen door Psy-Fi.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Psy-Fi