Koning Willem-Alexander en koningin Máxima op streekbezoek in zuidoosthoek van Friesland

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens een bezoek aan OSG Singelland Het Drachtster Lyceum. FOTO ANP/KOEN VAN WEEL

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vandaag (donderdag) op bezoek in Friesland. Ze gaan bij verschillende organisaties een kijkje nemen.

De nadruk zal liggen op duurzaamheid, de landbouwsector en de Friese taal en cultuur. In het eerste gedeelte van het streekbezoek ontmoet het koningspaar organisaties die zich inzetten voor duurzaam ondernemen, daarnaast spreken ze met jonge boeren over de toekomst van de landbouw in Friesland en de uitdagingen die zij zien.

De locaties van hun bezoeken worden, zoals te doen gebruikelijk, in eerste instantie niet met de buitenwacht gedeeld.

Dit is het eerste streekbezoek sinds de uitbraak van het coronavirus. Vanwege dat virus is het programma beperkt tot de Regiodeal-gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. De adressen die worden bezocht zijn vooraf niet bekendgemaakt, om een toeloop van publiek te voorkomen.

,,Woensdag nog zijn op verschillende plekken stoelen en tafels weggehaald om aan anderhalve meter-eisen te voldoen’‘, zegt Peter van den Meerschaut van de provincie.

Om de verplaatsingen binnen de perken te houden, worden Heerenveen en Weststellingwerf overgeslagen.

Biosintrum - de eerste stop voor het koninklijk echtpaar

loading

Het Biosintrum is een kennis- en ontmoetingscentrum voor de zogenaamde ‘biobased economy’, die draait op grondstoffen uit biomassa: gewassen en restafval uit de agrarische sector. Het is het paradepaardje van Ooststellingwerf. Dat het met de financiering niet altijd even soepel liep, komt donderdag niet aan bod.

Twee studenten (Jelmer Kasteel en Frederike Schilder) geven uitleg over het mesokosmos outdoorlab. Hier wordt de natuurlijke omgeving onder gecontroleerde omstandigheden onderzocht. Het is daarmee de middenweg tussen veld- en labonderzoek.

Het gaat in het Biosintrum in Oosterwolde over de Regiodeal voor Zuidoost-Fryslân die in juli is gesloten tussen het rijk en Friese overheden. Er is 30 miljoen euro beschikbaar voor ‘vitale kernen in een veerkrachtig landschap’. Deze investering komt terecht in de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf.

Er is 18 miljoen euro bestemd voor natuurontwikkeling en een betere waterhuishouding in het beekdalenlandschap. Voor versterking van de dorpen is ruim 11 miljoen euro uitgetrokken. Het koningspaar maakt met Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland, een ronde langs tafels met streekvertegenwoordigers .

Tijnje - kaasboerderij

loading

De stoet heeft zich verplaatst van Oosterwolde naar Tijnje, binnendoor via Oldeberkoop. De Koninklijke Audi AA-86 wordt voorafgegaan door maar één motoragent. Doordat alle bezoekadressen geheim zijn gebleven, is er bijna geen publiek. In Oosterwolde een paar handenvol en in Tijnje, bij kaasboerderij De Deelen, staan twee fietsers. Bij de kaasboerderij staan rond de 240 koeien, die dagelijks voor 6000 liter melk zorgen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kregen een rondleiding.

loading

Daarna gingen ze in gesprek met jonge boeren over de toekomst van de agrarische sector in Friesland. Voorzitter Hendrik Galema was tevreden over het gesprek. De koning toonde zich meelevend en kon goed meepraten. Galema, net drie dagen in functie als AJF-voorzitter: ,,Koest wol fernimme dat er goed ûnderlein is.’’

loading

Fryske taal en cultuur

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima deden OSG Singelland Het Drachtster Lyceum in Drachten aan. Hier groeit het aantal examenkandidaten Frysk op havo en vwo. Na een korte les Frysk sprak het koningspaar met vertegenwoordigers van organisaties over de positie van de Fryske taal en hoe deze versterkt kan worden.

loading

loading

Skûtsjesilen

In De Veenhoop, waar de oorsprong van het skûtsjesilen ligt, stappen de koning en koningin op het startschip ‘Zevenwolden’.

loading

loading

loading

Op het water wordt een kleine variant van de SKS-silerij gehouden.

loading

Rond 16.30 uur vertrok het koningspaar weer. Op de foto worden ze nagezwaaid door Rijpstra, Douma en Brok.

loading