Koers MCL staat ter discussie

De hoofdingang van MCL. FOTO LC

MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte gaan de koers van de ziekenhuizen en de ouderenzorgkoepel de komende maanden heroverwegen. Dat melden de bestuurders en commissarissen in een gezamenlijke verklaring.

Drie leden van de overgebleven Raad van Commissarissen (Anne Marie van der Wijst, Donald van der Peet en Dick de Waard) hebben hun functie maandag in goed overleg neergelegd. Eind vorige week waren voorzitter Marcel Wintels en vice-voorzitter Marian Verkerk al afgetreden.

De overgebleven commissarissen Alex Bonnema (bestuursvoorzitter van sociale werkvoorziening Caparis) en Ronald Meijer (longarts en medisch manager in Groningen) gaan de komende maanden samen met de bestuurders een nieuwe structuur van bestuur en toezicht voor de drie zorginstellingen opzetten. Dat gebeurt samen met een onafhankelijke interim-voorzitter, die samen met de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd wordt gezocht.

Loonsverhoging

De commissarissen lagen onder vuur sinds de Leeuwarder Courant ruim twee weken geleden onthulde dat ze hun gezamenlijke bezoldiging vorig jaar verdubbeld hadden. Dit besluit stond zonder enige toelichting verstopt in de jaarverslagen en jaarrekeningen. De medezeggenschapsreden eisten excuses en terugstorting van de ‘loonsverhoging’.

Lees ook | Onafhankelijk interim-voorzitter voor Zorgpartners Friesland; nog eens drie commissarissen treden terug

De ophef over de bezoldiging speelt echter geen rol in het opstappen van de commissarissen, stellen ze samen met de bestuurders in de verklaring. Verschil van inzicht over de wijze van besturen van Zorgpartners Friesland (een stichting waaronder de bv’s MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte hangen) wordt genoemd als de reden van hun vertrek. Om de rust terug te brengen hebben de commissarissen desalniettemin besloten hun verhoogde vergoeding over 2019 en 2020 terug te storten.

De commissarissen besloten zich in 2019 te laten uitbetalen als commissarissen van drie zelfstandige bv’s, in plaats van van één stichting. Hiermee zagen ze juridisch ruimte hun bezoldiging te verdubbelen, zonder dat hun werkzaamheden in 2019 wezenlijk anders waren dan in 2018. De commissarissen hebben steeds laten weten dat hun doorgevoerde loonsverhoging juridisch is getoetst, en dus in hun ogen mocht. Dat de handelwijze niet in lijn is met de door hen onderschreven Governancecode Zorg, laten ze buiten beschouwing. De bestuurders willen geen reactie geven op de verhoging van de bezoldiging van de toezichthouders.

Splitsing

Ook het verschil van inzicht over de wijze van besturen van Zorgpartners Friesland willen de bestuurders niet toelichten. ,,We willen de discussie in de bestuurskamer houden. Voor ons is het belangrijk dat de rust weerkeert”, zegt woordvoerder Gerard Akkerman namens beide partijen. Volgens hem is de kwaliteit en continuïteit van de zorg in MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte niet in het geding geweest.

De komende maanden moet duidelijk worden of de splitsing van Zorgpartners Friesland nog wel doorgaat. Binnen deze volgens de commissarissen lege stichting werkten MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte vanaf 2012 verregaand samen. Doordat het overzicht op de onderlinge financiën zoek raakte is een paar jaar later besloten de drie zorginstellingen toch weer te laten ontvlechten. Dit proces duurde langer dan voorzien, en is in de afronding blijven hangen. Naar verluidt omdat de banken en de nieuwe bestuurders dit bij nader inzien niet willen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland