Klimaatdoelen: elk jaar 6000 Friese woningen aardgasvrij

Op veel plekken zijn energiecoöperaties bezig met het ontwikkelen van projecten voor energiebesparing, duurzame opwekking van energie of isolatiemaatregelen. FOTO JILMER POSTMA

Als Friesland in 2030 wil voldoen aan de nationale klimaatdoelen, moeten er tot die tijd circa 60.000 bestaande woningen aardgasvrij zijn gemaakt.

Die voorlopige inschatting maken Friese ambtenaren in een startnotitie voor energiestrategie waarmee Friesland in 2030 wil voldoen aan het Klimaatakkoord. Volgens landelijke afspraken moeten er dan in heel Nederland 1,5 miljoen woningen van het gas af zijn.

Hoe dat gerealiseerd moet worden en wat het kost, is zowel op landelijk en Fries niveau nog niet duidelijk. Pas in het voorjaar van 2021 is het eigenlijke plan voor de Regionale Energietransitie (RES) klaar. Dan moeten gemeenten ook een plan hebben liggen hoe zij hun woonwijken willen voorzien van duurzame energie.

Het opstellen van een Fries energietransitieplan kost 800.000 euro, waarvan het rijk waarschijnlijk de helft betaalt. 200.000 euro komt voor rekening van de gemeenten, wat neerkomt op 30 cent per inwoner. Het startdocument moet worden vastgesteld door provinciale staten, het Wetterskip en in alle Friese gemeenten.

De laatste jaren zijn meerdere onderzoeken verschenen naar duurzame energiebronnen en energiebesparing in Friesland. Die dienen als ‘bouwstenen’ voor het nieuwe RES-plan.